HEEMwonen kiest voor Dynamics Empire van cegeka-dsa

HEEMwonen kiest voor Dynamics Empire van cegeka-dsa

Gepubliceerd op:

Woningcorporatie HEEMwonen uit Kerkrade kiest voor Dynamics Empire van cegeka-dsa als nieuw primair bedrijfsinformatiesysteem. Belangrijk uitgangspunt bij de selectie: één geïntegreerd primair systeem met zoveel mogelijk functies. HEEMwonen zal nog dit jaar de gehele oplossing implementeren.

HEEMwonen is in 2013 ontstaan uit een fusie van drie corporaties en biedt met ongeveer 10.000 woningen betaalbaar wonen aan in Kerkrade en Landgraaf. In het kader van een in 2013 opgesteld informatiseringsplan wilde HEEMwonen een alternatieve oplossing voor haar primaire IT-systeem. Aangezien HEEMwonen haar organisatie na de fusie eerst tot rust wilde laten komen, is de heroriëntatie pas eind 2015 van start gegaan.

Rob van Rhee, teamleider informatisering en automatisering van HEEMwonen: “Voor het nieuwe systeem waren kostenreductie en vooral mogelijkheden om huurders beter te betrekken bij hun corporatieprocessen belangrijk. We willen als het ware aan tafel bij onze huurders zitten, ook letterlijk en dan willen we natuurlijk hun dossiers mobiel beschikbaar hebben. Daarnaast moet het nieuwe systeem ook meer stuurinformatie voor het management opleveren. De keuze is op cegeka-dsa en Dynamics Empire gevallen vanwege de kwaliteiten van het pakket en vanwege de klik met de mensen van cegeka-dsa. Achter deze geïntegreerde oplossing staat een stevige organisatie!”

Selectie
Na een inventarisatie van de wensen vanuit de organisatie werd een Request for Information bij de bekende IT-leveranciers voor de corporatiesector uitgezet. Na de eerste selectieronde werd aan drie kandidaten gevraagd hun oplossing te demonstreren. Op basis daarvan vond de uiteindelijke keuze plaats. Het gehele selectieproces werd binnen vier maanden afgerond.

Belangrijke onderdelen van Dynamics Empire voor HEEMwonen zijn de WoningopnameApp die ondersteuning biedt bij de inventarisatie van de eindopname na het opzeggen van de huur, de elektronische factuurherkenning en -verwerking en het huurdersportaal.

Ideaalbeeld
Frank Vos, directeur Bedrijfsvoering van HEEMwonen: “Bij het opstellen van ons I&A Beleidsplan in 2013 is een ideaalbeeld geschetst van de toekomstige I&A omgeving. In deze omgeving hebben onze klanten inzicht in de eigen persoons-, contract-, woning- en complexgegevens. Een deel van deze informatie kan onze klant zelf beheren en wijzigen. Onze klant kan plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk gebruik maken van diensten die de corporatie aanbiedt via internet. Internet wordt het primaire interactiekanaal met onze klanten.

HEEMwonen wil de zelfredzaamheid van haar klanten stimuleren door gebruik te maken van internetportalen, waarbij zoveel mogelijk integratie wordt gezocht met (keten)partners. Gegevens worden zoveel mogelijk op één plaats ingevoerd en via koppelingen in andere systemen bijgewerkt. HEEMwonen kiest waar mogelijk voor digitale procesondersteuning en wil papierarm werken. Daarnaast kiest HEEMwonen voor bewezen IT-oplossingen en heeft HEEMwonen een voorkeur voor een best of suite strategie. Kortom: een ‘ideaalbeeld’ van mogelijkheden en wensen voor een toekomstig systeem. We zijn nu een tijdje onderweg en het is mooi om te zien dat dit ideaalbeeld in grote mate werkelijkheid wordt.” Na de implementatie verwacht HEEMwonen stapsgewijs verdere optimalisaties door te voeren en op de langere termijn zal steeds meer functionaliteit ook mobiel beschikbaar worden gemaakt.

Hein Brockhoff, commercieel directeur van cegeka-dsa: “Bijzonder aan de keuze van HEEMwonen is het selectieproces dat eraan voorafging. Dat proces hebben wij als zeer gedegen ervaren en het verliep bovendien ook zeer snel, waardoor ons enthousiasme steeds groter werd. Met hun keuze voor cegeka-dsa hebben we bovendien onze positie in de Zuid-Nederlandse corporatiemarkt belangrijk versterkt. Doordat nu een aantal corporaties in deze regio met Dynamics Empire werkt, is op de langere termijn wellicht meer onderlinge samenwerking mogelijk die tot procesverbeteringen en aanvullende mogelijkheden van onze oplossing leidt.”

Een greep uit ons leveranciersregister

Inspectus
Specialist in asbest, houtaantasters en kruipruimtes ...
Pre-Lite
Pre-Lite levert een breed assortiment hoogwaardige LED armaturen tegen de scherpste prijs in Nederland ...
Breman Installatiegroep
Breman Woningbeheer; uw partner voor service- en installatiewerkzaamheden ...