Veilig wonen en leven – brandveiligheid en risicomanagement

Veilig wonen en leven – brandveiligheid en risicomanagement

Gepubliceerd op:

Naast de aanpak van asbest, legionella en binnenmilieu is brandveiligheid voor corporaties een belangrijk risicogebied om cliënten veilige woningen te kunnen aanbieden. In de praktijk hebben eigenaren of beheerders vaak nog vragen over de regelgeving en de uitwerking van hun verplichtingen of aansprakelijkheid. Of zij willen een (extra) check om te weten of ze alles nu echt goed geregeld hebben. Brandpreventie is ook een serieuze zaak. Hoe pakt u dat aan?

Gedeelde verantwoordelijkheid
Brandpreventie is een gedeelde verantwoordelijkheid van eigenaren, beheerders en gebruikers. Omdat de regelgeving voor corporaties verschilt per type wooneenheid, geldt dat ook voor de beste aanpak voor (sociale) huurwoningen, appartementen en (portiek)flats en woonzorgvoorzieningen. Zeker voor grotere corporaties met een diversiteit aan wooneenheden maakt dat wezenlijk verschil. Voldoen aan de wettelijke en technische eisen is belangrijk, maar vergeet ook het bewustzijn bij uw gebruikers niet. Bewoners nemen een woning van u ‘over’ bij ingebruikname, maar de eigenaar moet de gebruiker wel controleren op het brandveilig gebruik en waar nodig wijzen op afwijkingen.

Uw bezit wapenen tegen brand
Wat kunt u doen om uw corporatiebezit zo goed mogelijk veilig te stellen tegen brand? Saferspaces is gespecialiseerd in brandveiligheidsvraagstukken. Een eenvoudige eerste stap, die wij u altijd adviseren, is een QuickScan Brandveiligheid. Dat is een eerste inspectie, bedoeld om op hoofdlijnen te toetsen of uw woonbezit (nog) voldoet aan de regelgeving, zoals het Bouwbesluit 2012. Wij houden daarbij ook rekening met specifieke randvoorwaarden van uw corporatie en uw eigen veiligheidsbeleid. Het grote voordeel van onze scan is dat u snel weet waar u aan toe bent. U heeft op grote lijnen inzicht in de brandveiligheid van uw corporatiebezit en de preventieve voorzieningen.

Zekerheid bij brandpreventie
De tweede stap is een risico-inventarisatie. Dat is een uitgebreid onderzoek waarin alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsaspecten gecontroleerd worden. Van vluchtroutes tot en met de brandwerende scheidingen en de doorvoeringen (dat zijn de kabels en leidingen, die door de brandwerende scheidingen zijn getrokken). Alle conclusies uit het onderzoek geven u een duidelijk beeld van de brandveiligheidsstatus van uw bezit. Ook weet u of er risicopunten zijn en u krijgt advies wat u hieraan kunt doen. Wij geven u ook de prioritering aan. Onze risico-inventarisatie kan op maat afgestemd worden op uw wensen en situatie. Variërend van:
  • Representatieve steekproef.
  • Inspecteren van specifieke voorzieningen of bepaalde gedeeltes van gebouwen.
  • Compleet brandveiligheidsonderzoek van uw corporatiebezit.
  • Begeleiding bij brandveiligheidsvraagstukken met Gemeente/Brandweer.
  • Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van ontruimingsplannen en ontruimingsoefeningen: ook daar kunnen wij u bij helpen.  
Brandveiligheid in beeld houden
Als beheerder doet u er goed aan om een QuickScan van een wooncomplex jaarlijks te herhalen. U kunt daarmee aantonen dat u actief bezig bent met brandveiligheid. Controlerende instanties, zoals de brandweer en gemeente, kunnen u hierom vragen. Met name op het gebied van de vluchtroutes bij brand. Het blokkeren van vluchtroutes door bijvoorbeeld spullen van bewoners is een issue. 

Wilt u meer informatie of advies over brandveiligheid of heeft u advies nodig over andere aspecten van een veilige woon- en leefomgeving? Neem contact met ons op via T 010 208 84 00 of info@saferspaces.nl.


Een greep uit ons leveranciersregister

Duco Ventilation & Sun Control
Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...
Aareon
Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal) ...
ATAG Heating
ATAG als uw langetermijnpartner ...