Nieuw: flexibele hold/sell analyse!

Gepubliceerd op:

Toetsen of een complex een bijdrage levert aan de maatschappelijke of financiële doelen? Inzicht in de verbeterkansen in de exploitatie? Hoe verhouden de rendementen zich ten opzichte van commerciële rendementen? Waar zitten snelle verbetermogelijkheden voor een woningcorporatie? 

Met de hold/sell analyse van Reasult kunnen assetmanagers bepalen waar het nodig is in te grijpen in de huidige portefeuille.

Een belangrijk onderdeel van het werk van een assetmanager is het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete complexplannen. Daarbij hoort ook het periodiek uitvoeren van een hold/sell analyse van alle complexen. Reasult biedt nu een tool voor hold/sell analyse die assetmanagers helpt te bepalen waar het nodig is in te grijpen in de huidige portefeuille.

Diverse filtermogelijkheden 
De hold/sell analyse bevat een mooi en inzichtelijk dashboard. Daarin zijn voor gedefinieerde analyses gecombineerd met filter mogelijkheden. Deze filters zijn op geografisch of objectniveau. Zo kan er bijvoorbeeld gefilterd worden op GBO’s, woningtypes, huurstanden, mutatiehuur of regio’s. Er kan een strategische score berekend worden aan de hand van diverse criteria.

Dynamische dashboards
De analyses kunnen op diverse manieren getoond worden. Onder meer in een staafdiagram, puntenwolk of kaart. Ook is het mogelijk om een basisscenario te maken of een what/if of hold/sell scenario.

Een greep uit ons leveranciersregister


Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...