Omdenken bij het huurincassoproces

Omdenken bij het huurincassoproces

Gepubliceerd op:

Het standaard huurincasso proces is een tijdrovend proces waarbij medewerkers op basis van lijstwerk alle huurders op dezelfde wijze door het proces laten lopen van herinneringen, aanmaningen en uiteindelijk zelfs uitzettingen. Dat moet anders kunnen dachten ze bij Mind2Pay die debiteurenbeheer software bouwt specifiek voor woningcorporaties. Bij Mind2Pay is het huurincasso proces dan ook volledig omgedacht! 

Geen lijstjes meer, geen tijdverlies met het najagen van achterstanden, maar doen wat essentieel is: persoonlijk contact maken met die huurders die het nodig hebben. Hoe ze dat hebben gerealiseerd, leest u in dit artikel.

Huurincassoproces is reactief
Het huurincassoproces staat aan de frontlinie en wordt als eerste geconfronteerd met huurders die hun huur niet meer kunnen betalen. Veel tijd voor persoonlijk contact en het bieden van maatwerk is er vaak niet, omdat het huurincassoproces een tijdrovende bezigheid is met alle correspondentie die erbij komt kijken. Het sturen van herinneringen, aanmaningen, het inplannen van kantoor of huisbezoeken, het opstellen van diverse rapportages voor intern en extern gebruik, allemaal zaken waar een huurincassomedewerker zijn dagen mee vult. Het zijn echter allemaal reactieve werkzaamheden, waardoor de huurincassomedewerker nooit het gevoel heeft in control te zijn, maar altijd achter de feiten aan loopt.

Omdenken bij het huurincassoproces
Bij Mind2Pay hebben we hier al langer over nagedacht en besloten het helemaal andersom te doen. Het huurincassoproces van Mind2Pay is compleet omgedacht. Wat zou je als huurincassomedewerker het liefst willen doen? Het eerste dat bij medewerkers opkomt, is om díe huurders te helpen die het echt nodig hebben. Het kaf van het koren te kunnen scheiden. Mind2Pay is hiertoe in staat. Door middel van robotic processing voert het systeem (bots) alle routinematige activiteiten uit. Voor veel huurincassomedewerkers is de eerste keer dat ze met Mind2Pay werken een hele vreemde gewaarwording. Je hoeft geen herinneringen of aanmaningen meer te versturen, het systeem doet dat voor je! Maar niet alleen aanmaningen, het systeem is intelligenter dan dat. Indien een e-mail bounced, wordt er automatisch een brief verstuurd, je hoeft zelfs geen postzegel te plakken, niets. Indien een huurder structureel onvoldoende saldo heeft, zendt Mind2Pay volledig automatisch een pré-notificatie via sms, email of brief om tijdig het saldo aan te kunnen vullen. Het systeem leert van het betaalgedrag van de huurder!

Aandacht voor de huurder die het nodig heeft
Door de data-analyse van Mind2Pay weet het systeem in een vroeg stadium welke huurders extra aandacht nodig hebben. Deze huurders worden automatisch in de actielijst van de huurincassomedewerker gezet, zodat hij persoonlijk contact kan opnemen met de huurder. Daar is nu ook de tijd voor, omdat alle routinematige handelingen door de intelligente bots van Mind2Pay worden uitgevoerd. Het gevolg is dat er veel eerder en vaker maatwerk kan worden geboden waardoor uiteindelijk minder zaken naar een deurwaarder gaan en minder uitzettingen noodzakelijk zijn. De huurder voelt zich gezien, gehoord en geholpen en de huurincassomedewerker haalt meer voldoening uit zijn werk. Iedereen tevreden!

Wilt u meer weten over de successen van de Omdenk-aanpak van Mind2Pay? Zowel wij als onze klanten vertellen u er graag meer over. Zie bijvoorbeeld onderstaande interviews.
Nijestee over Gebuikerstevredenheid (https://www.mind2pay.com/nijestee/)
Actium over Huurdertevredenheid (https://www.mind2pay.com/actium/)
Poort6 over haar Implementatie onder bijzondere omstandigheden (https://www.mind2pay.com/poort6/)

Een greep uit ons leveranciersregister

Aareon
Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal) ...
GEALAN
De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren ...
Breijer Bouwkundige brandveiligheid
Breijer Bouwkundige Brandveiligheid voorziet jouw pand(en) van brandwerende voorzieningen ...