Gemeente en Bredase corporaties pakken woonlasten aan

Gemeente en Bredase corporaties pakken woonlasten aan

Gepubliceerd op:

Breda en de corporaties AlleeWonen, WonenBreburg en Laurentius willen afspraken maken om de stijgende woonlasten voor huurders aan te pakken. In Breda zijn de woonlasten voor steeds meer huurders van een sociale huurwoning moeilijker op te brengen. Dit blijkt uit het onderzoek `Doelgroepen en woonlasten in de gemeente Breda', uitgevoerd door RIGO.

In 2010 was het voor 20% van de huurders een probleem de woonlasten te betalen. In 2013 is dit aandeel opgelopen tot 26%. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat het percentage woonlasten ten opzichte van het inkomen (de woonquote) van huurders van de Bredase corporaties is toegenomen, van 30% in 2010 tot 34% in 2013. De groep met zeer hoge woonlasten is met 450 huishoudens toegenomen tot 1.540 huishoudens in 2013.

De aanpak van de gemeente en Bredase corporaties richt zich vooral op behoud van voldoende sociale huurwoningen en op investeringen in energiemaatregelen voor de bestaande huurwoningen. Samen zoeken ze de komende maanden uit welke concrete maatregelen het meeste en/of snelste tot resultaat leiden.

RIGO heeft de resultaten van Breda vergeleken met die van de gemeente Den Bosch en met landelijke cijfers. Hieruit komt hetzelfde beeld naar voren. Gemeente en corporaties schatten daarom in dat ook landelijk maatregelen nodig zijn. Ze roepen de landelijke overheid dan ook op om kritisch te kijken naar de nadelige consequenties van de verhuurdersbijdrage: hogere jaarlijkse huurverhogingen en minder investeringen door corporaties in de stad.

Een greep uit ons leveranciersregister

Eurlicon
Dé adviseur in liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties ...
Caparol (DAW NEDERLAND)
Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...
Sensus process management
BPM software voor Woningcorporaties ...