Bijeenkomst ‘Verwarde huurders dreigen tussen wal en schip te vallen’

Bijeenkomst ‘Verwarde huurders dreigen tussen wal en schip te vallen’

Gepubliceerd op:

‘Verwarde huurders dreigen tussen wal en schip te vallen’. Onder die titel organiseert Syncasso samen met het Leger des Heils en Aedes op dinsdag 11 oktober een bijeenkomst om met u over de oorzaken en mogelijke oplossing voor dit groeiende maatschappelijke probleem van gedachten te wisselen.

Aanleiding voor het initiatief van Syncasso is de snelle stijging van de incidenten met en de overlast door verwarde personen. Volgens gegevens van de politie is het aantal meldingen sinds 2011 met 65% gestegen naar 66.000 in 2015. Dit beeld wordt bevestigd door een enquête onder 174 woningcorporaties, uitgevoerd door Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties). Hieruit blijkt dat maar liefst driekwart van de corporaties kampt met een toename van overlast door huurders in psychische nood. Hierbij gaat het niet alleen om ongewenst gedrag of vervuiling van de woning, maar steeds vaker ook om oplopende huurachterstanden. Als specialist in huurincasso voor woningcorporaties heeft Syncasso hier vrijwel dagelijks mee te maken. ‘Het is echt een groeiend maatschappelijk probleem, met zeker bij ontruimingen schrijnende gevolgen’, zegt algemeen directeur Paul Otter. ‘Dit druist in tegen ons gevoel en staat haaks op onze merkbelofte. We cash. We care. Wij vinden daarom dat er een andere, menswaardige aanpak nodig is, specifiek afgestemd op deze risicodoelgroep. Als incasso- en gerechtsdeurwaarderorganisatie met veel kennis van huurdergerichte communicatie willen wij hieraan een actieve bijdrage leveren. Maar dit kunnen we niet alleen; het vereist samenwerking binnen de keten en maatwerk.'

Bijeenkomst ‘Verwarde huurders dreigen tussen wal en schip te vallen’
Tijdens de eerste editie van het Huurincasso Congres op 8 juni jl. hebben we met woningcorporaties, de gemeente Amsterdam, Aedes, het Leger des Heils en Syncasso in een paneldiscussie met elkaar van gedachten gewisseld hoe dit probleem het beste aangepakt kan worden. Na afloop van deze sessie bleek er behoefte te zijn om met elkaar over dit onderwerp door te praten. Graag wisselen we met u over de oorzaken en mogelijke oplossing voor dit groeiende probleem. Uw aanwezigheid en inbreng is belangrijk, want samen kunnen we meer bereiken.

Meld u direct aan

Programma
Dinsdag 11 oktober 2016
Start bijeenkomst: 12.30u incl. lunch
Einde bijeenkomst: rond 16.00u

Locatie
Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen

Graag tot 11 oktober!

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?