Afspraken over betaalbare huurwoningen

Afspraken over betaalbare huurwoningen

Gepubliceerd op:

Gemeente Langedijk, Woningbouwvereniging Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk. De afspraken gelden voor het jaar 2018 met een doorkijk naar de toekomst.

De afspraken die de partijen hebben gemaakt, gaan onder andere over het minimale jaarlijkse aanbod van betaalbare huurwoningen, een nieuw concept woon-zorg-welzijn en anders omgaan met energie.

Betaalbaarheid
De woningcorporaties willen betaalbare woningen bieden voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijk een passende woning vinden. Zo willen zij de juiste huurder vinden bij de juiste woning. Belangrijke afspraken hierbij zijn dat er ook in 2018 sprake is van het beperken van de huurverhoging en het geven van duidelijkere informatie over de totale woonlasten (huur, energiekosten en gemeentelijke lasten).
Van het woningaanbod van de corporaties - vrijkomende woningen en nieuwbouw – heeft minimaal 85% een huurprijs die lager ligt dan € 640.

Voldoende en geschikt aanbod
Over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen is afgesproken dat er voldoende en geschikt aanbod is van betaalbare huurwoningen voor huidige en toekomstige bewoners. De gemeente laat in 2018 een onderzoek doen naar locaties voor (sociale) woningbouw. Hierbij zal uitdrukkelijk ook aandacht zijn voor de mogelijkheid van tijdelijke woonvormen in de vorm van modulair bouwen. Dit onderzoek is naar verwachting in augustus 2018 gereed.

Een prettige woonomgeving
Op sociaal-maatschappelijk gebied hebben de woningcorporaties de ambitie dat er sprake moet zijn van een prettige woonomgeving. De corporaties en de gemeente overleggen over het oplossen van bestaande problemen en werken verder aan de relatie tussen wonen, zorg en welzijnsactiviteiten. Woningbouwvereniging Langedijk start met een pilot om te komen tot een nieuw concept voor woon-zorg-welzijn in het woongebouw Westervenne met de 62 naastgelegen nultredenwoningen in Noord-Scharwoude. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere Wonen Plus Welzijn, gemeente en zorgorganisaties.

Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Hemmink B.V.
Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken ...
Techem energy Services B.V.
Techem is een wereldwijde leidende energiedienstverlener binnen de vastgoedwereld ...