Nieuwe salarisregeling corporatiebestuurders

Nieuwe salarisregeling corporatiebestuurders

Gepubliceerd op:

Minister Blok heeft voor topfunctionarissen bij woningcorporaties een nieuwe salarisregeling opgesteld. Naast het maximum van 130% van een ministersalaris, geldt straks dat bestuurders van kleinere corporaties en in kleinere gemeenten relatief minder mogen verdienen.

Minister Blok heeft de aangepaste salarisregeling onlangs in de Staatscourant gepubliceerd.
Volgens de nieuwe regels zijn zowel de grootte van de corporatie zelf als van de gemeente waarin deze het meest actief is, doorslaggevend voor het bepalen van het maximumsalaris. Voor de semi-publieke sector, waartoe de corporaties behoren, gold al een grens van 130% van een ministersalaris. Blok heeft daar voor de corporatiebestuurders een staffeling in aangebracht. Het maximumsalaris vanuit de Wet Normering Topinkomens (WNT) geldt dus straks alleen voor de grootste corporaties. Voor corporaties met minder woningen of die hun activiteiten concentreren in kleinere gemeenten, gelden andere salarisplafonds. Blok wil daarmee de beloningen die niet in verhouding staan tot de omvang van de corporatie of de gemeente waarin zij bezit heeft, verder aan banden leggen.
De minister heeft bij de uitwerking van de nieuwe regeling een recente uitspraak van de rechter meegenomen, maar heeft de voorstellen vanuit de sector zelf, naast zich neer gelegd. De nieuwe regeling is minder streng dan het voorstel dat Blok eerder deed.

Nieuw in de regeling is dat wordt gekeken naar het inwonertal van de gemeente waarin de corporatie minstens 20% van haar bezit heeft. Ook weegt de minister de samenstelling van het bezit mee. De WNT en de verstaffeling gelden voor alle nieuwe contracten. Voor bestaande arbeidscontracten geldt een overgangsregeling. Daarbij geldt dat de salarissen na verloop van vier jaar, over een periode van drie jaar tijd afgebouwd moeten worden. Uitgaande van de salarissen in 2012 zou dat voor 40% van de bestuurders van woningcorporaties het geval moeten zijn.

Een greep uit ons leveranciersregister

Eurlicon
Dé adviseur in liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties ...
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Luxs Insights
Luxs, de applicatie voor al uw vastgoedvraagstukken