Driekwart van corporaties gaat huren voor hoge inkomens verhogen

Driekwart van corporaties gaat huren voor hoge inkomens verhogen

Gepubliceerd op:

Een grote meerderheid van de woningcorporaties gaat noodgedwongen de inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Doen ze dat niet, dan komen ze in financiële problemen. Slechts 10% van de corporaties maakt geen gebruik van de maatregel, omdat het volgens hen meer kost dan dat het opbrengt. 

 

Dat blijkt uit een onderzoek dat de NOS deed bij 220 corporaties die in totaal ruim 1,4 miljoen sociale huurwoningen beheren. Ruim drie kwart van de corporaties gaf aan de omstreden inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Ze zien geen andere uitweg nu hun inkomsten dalen en de uitgaven stijgen, mede door de invoering van de verhuurdersheffing. Vrijwel alle corporaties denken er al dit jaar mee aan het werk te gaan. Slechts 6% van de corporaties zegt pas volgend jaar de huren te verhogen voor de hogere inkomens. Minister Blok bedacht de inkomensafhankelijke huurverhoging als maatregel tegen scheefhuren. De hogere inkomens zouden zo verleid moeten worden om naar een duurdere huurwoning of een koophuis te verhuizen zodat er doorstroming op gang komt en de wachtlijsten voor de lagere inkomens kleiner worden.

Corporaties geven aan dat ze de extra inkomsten hard nodig hebben, omdat ze samen een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro aan het rijk moeten betalen.  Een groot deel denkt zelfs failliet te gaan als ze niet met de inkomensafhankelijke huurverhoging aan de slag gaan. Bijna 10 procent van de corporaties gaat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet doorvoeren. Ze maken zich zorgen over de uitvoerbaarheid van het "administratieve monster". Ze vrezen dat de invoering van het systeem veel tijd en geld kost, en veel bezwaren en problemen op zal leveren voor huurders.

Bron: nos.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

TRIM Trading BV
De Homebox past nagenoeg in iedere deur of kozijn, nieuw of bestaand ...
Total Wall
Onze passie is het mooi en duurzaam herstellen van gevels en panden ...
De Huischmeesters
Wij zijn woonondernemers die zich richten op het (tijdelijk) transformeren en herbestemmen van overtallig vastgoed ...