Gemeente Leiden en Portaal: door met woningbouw

Gemeente Leiden en Portaal: door met woningbouw

Gepubliceerd op:

Woningcorporatie Portaal en de gemeente Leiden hebben afspraken gemaakt over woningbouwontwikkeling en vernieuwing in de stad. Samen willen ze ervoor zorgen dat woningbouw in Leiden de komende jaren mogelijk blijft, ondanks beperkende factoren als de verhuurdersheffing.

Het onderhandelingsakkoord gaat ervan uit dat woningcorporatie Portaal de komende jaren 60 miljoen euro zal investeren in 835 woningen. Dat wordt mogelijk door gezamenlijke inspanningen. Zo zal de gemeente waar nodig bouwplannen aanpassen en zullen de partijen actief zoeken naar samenwerking met derden om plannen daadwerkelijk door te laten gaan. Het gaat nog relatief goed met de woningmarkt in Leiden. Maar ook hier werpt de verhuurdersheffing een schaduw over de plannen die er lagen voor de komende jaren. Met het akkoord verbinden beide partijen zich aan een gezamenlijke aanpak die er op is gericht om door te gaan met woningbouw en –vernieuwing. Portaal start al in 2014 met de renovatie en het verbeteren van honderden woningen. Ook staat sloop en nieuwbouw op het programma, evenals herstructurering. Bij de woningverbeteringen krijgen duurzaamheid en energiezuinigheid een belangrijke rol. Naast sociale huur, zetten Portaal en de gemeente zich de komende jaren ook in voor sociale koopwoningen. De gemeente ondersteunt dit door het beschikbaar stellen van startersleningen.

Portaal trekt zich terug van twee geplande nieuwbouwontwikkelingen. In het Onderhandelingsakkoord zijn afspraken gemaakt hoe beide partijen omgaan met plan- en beheerkosten. Door deze afspraken kan de gemeente verder met de ontwikkeling van deze twee locaties en kan Portaal  zich richten op de andere projecten. 

Bron: dichtbij.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Alvast
Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...
CED Nederland B.V.
CED, de waardespecialist voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders ...
Sika Nederland BV
Sika oplossingen voor een veilige, gezonde leefomgeving ...