VNG: herziene Woningwet te vrijblijvend voor corporaties

VNG: herziene Woningwet te vrijblijvend voor corporaties

Gepubliceerd op:

De herziene Woningwet (`Novelle') van minister Blok geeft de gemeenten te weinig grip op de woningcorporaties. De verplichting voor corporaties om over belangrijke zaken ook echt in overleg te treden met de gemeenten is te vrijblijvend geregeld. Dat vinden de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de G4 en de G32. Zij hebben hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de gemeenten komt de minister terug op het voornemen om gemeenten meer inzicht te geven in de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Eerder waren daarover wel afspraken gemaakt met de VNG. De VNG hecht er aan dat dit inzicht er wel gaat komen. Dit is nodig om het maken van afspraken met corporaties te vergemakkelijken. Nu blijft onduidelijk wat van corporaties verwacht mag worden.

De VNG constateert dat er geen instemmingsrecht bestaat voor gemeenten bij voorgenomen verkoop. De minister gaat er alleen vanuit dat voornemens over verkoop en liberalisering van woningen onderdeel kunnen vormen van te maken prestatieafspraken. `Als op dergelijke zware onderwerpen, die raken aan de kernvoorraad van sociale huurwoningen, de gemeente geen positie heeft, zijn er geen harde en afrekenbare prestatieafspraken te maken', aldus de VNG in de brief. Bovendien lijkt het er volgens de VNG op dat de positie van de huurders nauwelijks serieus genomen wordt. Dit terwijl de Tweede Kamer eerder had bedongen dat huurdersorganisaties als volwaardige partners zouden participeren in het maken van prestatieafspraken.

De minister zet een forse streep door activiteiten van corporaties op het terrein van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Dit terwijl gemeenten juist de corporaties als sterke maatschappelijke partner hard nodig hebben. De Tweede Kamer praat dit najaar over de Novelle. Zij zal daarbij de uitkomsten van de parlementaire enquête naar de woningcorporaties betrekken. Het eindrapport van de enquêtecommissie wordt donderdag 30 oktober gepresenteerd.

Een greep uit ons leveranciersregister

Breijer Verwarmingstechniek & Koeltechniek
Comfortabel wonen, verblijven en werken begint met een comfortabele omgeving. Een uitgekiend klimaat ...
SmartDocuments
SmartDocuments is van de grond af aan gebouwd om de documentcreatie te automatiseren ...
Xemex
Xemex is een leverancier van slimme meetcommunicatiehubs ...