G4 wil meer investeringen in betaalbare woningen

G4 wil meer investeringen in betaalbare woningen

Gepubliceerd op:

De G4 vraagt van minister Blok een oplossing voor de impasse in de huizenmarkt. De grote steden willen meer ruimte voor investeringen in met name betaalbare woningen. Ze hebben hun voorstellen uiteen gezet in een brief aan de minister.

De woningmarkt ziet er in heel Nederland slecht uit, maar in de grote steden zijn de problemen het meest nijpend. Veel steden hebben hun geplande woningproductie drastisch moeten terugschroeven en de doorstroming is volledig gestokt.  Corporaties blazen bouwplannen af en leningen worden niet langer meer geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De vier grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – schrijven in hun brief aan de minister dat de sleutel van het herstel van de woningmarkt juist bij hen ligt. Ze pleiten voor een investeringsfonds voor stedelijke woningbouw en vastgoed. In dat fonds zouden zowel het Rijk als provincies, gemeenten en pensioenfondsen geld moeten steken om de woningbouw weer op gang te helpen. Verder vinden ze dat de grote steden meer bewegingsruimte moeten krijgen om hun eigen plannen te trekken, samen met lokale woningcorporaties, zonder al te veel bureaucratische beperkingen vanuit Den Haag. Daarnaast stellen ze voor dat het Rijk leegstaande rijksgebouwen in de grote steden voor een ‘schappelijke prijs’ afstaat aan de gemeenten, zodat zij deze kunnen transformeren tot ruimtes waar de markt om vraagt. Dit gebeurt in de praktijk al, maar gaat vaak gepaard met langdurige procedures en hoge prijzen.

Bouwen in tijden van crisis loont, zo geven de grote steden aan. Ze hameren er bij de minister op dat bouwen een impuls kan geven aan de economie en de doorstroming. Vooral aan betaalbare woningen is momenteel behoefte, terwijl het aanbod niet groot genoeg is. Tot slot vragen de grote steden de minister om de succesvolle wijkaanpak in stand te houden, zij het op een andere manier en met minder geld.


Bron: binnenlandsbestuur.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Duco Ventilation & Sun Control
Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...
Breijer Verwarmingstechniek & Koeltechniek
Comfortabel wonen, verblijven en werken begint met een comfortabele omgeving. Een uitgekiend klimaat ...
Noodliften.nl B.V.
Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen ...