Inzicht in uw informatiehuishouding

Inzicht in uw informatiehuishouding

Gepubliceerd op:

Hoe zien de processen eruit die mijn organisatie uitvoert? Welke stappen kent het proces? Zijn er documenten die een rol spelen binnen een proces? En hoe moet ik dan omgaan met deze documenten? Zijn dit herkenbare vragen? Kijk dan eens naar het Model-DSP voor woningcorporaties! Een complete inventarisatie van alle processen die een woningcorporatie uitvoert. Pro-actief bijgehouden en toepasbaar in elke procesapplicatie.

Inzicht in uw informatiehuishouding
Model-DSP voor woningcorporaties zorgt voor grip op de complexe informatiehuishouding binnen uw organisatie. Het bevat een standaard overzicht van de processen die de organisatie uitvoert. Met Model-DSP heeft u een blauwdruk van het informatiebeleid voor woningcorporaties in handen. Het metadatamodel zorgt voor een eenduidige transparante manier van omgaan met informatie. Hierdoor is informatie goed vindbaar en zijn dossiers gemakkelijk compleet te maken. Gebruik het Model-DSP direct voor de inrichting van uw informatiesystemen.

Wat is het Model-DSP voor Woningcorporaties?
Het Model-DSP voor woningcorporaties bevat een complete inventarisatie van alle processen die een woningbouwcorporatie uitvoert. Per proces vindt u onder meer:
  • de naam van het proces met een korte omschrijving en het doel
  • de stappen en bijbehorende controles
  • de documenten die een rol spelen bij de uitvoering van het proces
  • wet- en regelgeving die relevant is voor de uitvoering van het proces
  • bewaartermijnen aan de hand van mogelijke uitkomsten, vertrouwelijkheidsclassificaties en wettelijke afdoeningstermijnen.
Model DSP in de praktijk
U vindt eenvoudig gegevens terug. Denk aan informatie over een huurder of alle relevante stukken over een specifiek contract. Ook identificeert u snel privacy-gevoelige informatie. Zoals inkomensgegevens, BSN-nummers en rekeningnummers. U bent ervan op de hoogte bij welke werkzaamheden u specifieke informatie moet vastleggen en hoe dat gebeurt. Zo kunt u zich snel verantwoorden (bijvoorbeeld bij een juridisch geschil). En u weet welke applicaties essentiële informatie bevatten. U kunt zelf per werkproces aanpassingen doen. Zo kunt u de proceseigenaar vastleggen. Statustypen toevoegen en links naar relevante informatie toevoegen. Voor iedereen is duidelijk hoelang documenten en dossiers bewaard moeten blijven, wanneer ze vernietigd moeten worden, op welke manier ze geregistreerd moeten worden en wat de kwaliteitseisen voor de informatie zijn.

Beheer van het Model-DSP
Een proactieve redactie beheert het Model-DSP voor woningcorporaties en brengt periodiek updates uit. Deze redactie controleert grondig welke aanpassingen nodig zijn. Hiervoor monitort zij wijzigingen in wet- en regelgeving. Of een wijziging vindt plaats op basis van informatie van gebruikers en informatie uit uitgevoerde opdrachten in de markt. U kunt vertrouwen op de ruime ervaring van de redactie van het Model-DSP.

Kortom Model-DSP!
De kracht van Model-DSP is gebaseerd op drie pijlers:
  • de uitgebreide en hoogwaardige gevalideerde inhoud
  • de tooling (i-Navigator) waarmee u de inhoud raadpleegt, aanpast en beheert
  • het grote aantal beschikbare standaardkoppelingen met bestaande informatiesystemen
Meer weten?
Bel (070) 378 98 80 of mail naar helpdesk.dsp@sdu.nl voor een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.


Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...