Woningcorporaties mogen niet meer speculeren met derivaten

Gepubliceerd op:

Het kabinet gaat het speculeren met derivaten en andere riskante financiële producten door (semi) publieke instellingen verbieden. Goedgekeurde derivaten mogen alleen nog worden ingezet waar ze voor bedoeld zijn: het afdekken van risico’s van renteschommelingen, op verantwoorde wijze.

Woningcorporaties, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen; alle instellingen die mede met belastinggeld worden gefinancierd, krijgen te maken met de nieuwe regels. Die komen voort uit het regeerakkoord. De problemen die bij diverse woningcorporaties zijn ontstaan door het speculeren met derivaten, waren de aanleiding voor het aanscherpen van de regels. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat (semi) publieke instellingen onnodige risico’s aangaan met belastinggeld. Er komt een lijst van toegestane derivaten. Deze mogen de instellingen alleen gebruiken om zich te verzekeren tegen het risico van renteschommelingen. Niet om ermee te speculeren. Woningcorporaties en andere instellingen die de toegestane derivaten willen inzetten, moeten bovendien aantonen dat zij over voldoende expertise beschikken om verantwoord met deze financiële producten om te gaan. In hun jaarverslagen moeten ze er op heldere wijze verantwoording voor afleggen. Tenslotte introduceert de minister een verplichte modelovereenkomst tussen de (semi) publieke instellingen en de aanbieders van de derivaten.

Het beleidsvoorstel gaat eerst nog naar de Tweede Kamer. Het definitieve kabinetsbesluit moet dan uiterlijk op Prinsjesdag klaar zijn. Ministers zullen dit vervolgens vertalen naar specifieke wet- en regelgeving voor de verschillende sectoren.

Een greep uit ons leveranciersregister


Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

SOLARWATT is marktleider in glas-glas zonnepanelen en een van ‘s werelds grootste leveranciers van elektriciteitsopslag ...

Contact Center
Social Media
Telefonie