Invloed Gemeenten op Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Gepubliceerd op:

Het huidige garantiestelsel voor leningen van woningcorporaties kan blijven bestaan. Gemeenten willen wel meer invloed op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat is de conclusie na onderzoek naar de financiële risico’s van de gemeentelijke achtervangpositie. Aanleiding was de miljarden-affaire bij Vestia.

 

Het huidige garantiestelsel voor leningen van woningcorporaties kan blijven bestaan. Gemeenten willen wel meer invloed op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat is de conclusie na onderzoek naar de financiële risico’s van de gemeentelijke achtervangpositie. Aanleiding was de miljarden-affaire bij Vestia.

 

De commissie concludeert dat de via het WSW gegarandeerde leningen een jaarlijks rentevoordeel van 860 miljoen opleveren. Dit rentevoordeel voor woningcorporaties levert (indirect) een bijdrage aan het realiseren van gemeentelijk woonbeleid, maatschappelijk vastgoed en herstructurering. Als het met een corporatie misgaat, kan in het uiterste geval een beroep worden gedaan op gemeenten. Die kans is volgens de commissie onder de huidige omstandigheden heel klein. Gemeenten hebben er dan ook baat bij dat het garantiestelsel blijft bestaan en dat zij hun positie in de achtervang behouden.

 

Wel stelt de commissie dat door de Vestia-affaire herstel van vertrouwen nodig is in het systeem. Om dit te bereiken moet het WSW alle informatie met de achtervangers kunnen delen. Ook moeten het Rijk en de gemeenten een vertegenwoordiging hebben in de Raad van Commissarissen van het WSW. De commissie-Vermeulen adviseert verder dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het WSW hun werkzaamheden beter op elkaar afstemmen, zodat preventiebeleid effectiever wordt.

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...