RVO publiceert kennisdossier Milieuprestatie van Gebouwen

RVO publiceert kennisdossier Milieuprestatie van Gebouwen

Gepubliceerd op:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een kennisdossier over de  MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) gepubliceerd. De MPG is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht en geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen, die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m2.

De RVO legt op hun site uit hoe de MPG werkt, hoe deze wordt berekend en hoe die berekening te controleren is. De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal ook een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden om in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

De milieubelasting van materialen kan worden uitgerekend. Hiervoor wordt een MPG-berekening gebruikt. Omdat de Energieprestatie van gebouwen (EPG) steeds lager wordt, wordt de milieubelasting van een gebouw steeds belangrijker als maat voor de duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt is dat maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, ongunstig kunnen zijn voor de MPG en omgekeerd.

De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen, die in een gebouw worden toegepast. Voor het grootste deel is dit het materiaal wat nodig is om het gebouw te bouwen. Materialen worden echter ook onderhouden en vervangen gedurende de levensduur van een gebouw. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de functie van het materiaal. Materialen die langer mee gaan, hebben niet altijd een lagere milieubelasting.

Om de MPG overzichtelijk te houden, worden alle verschillende manieren waarop het milieu wordt belast samengevoegd in een waarde: de schaduwkosten van een materiaal. Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu, door het materiaalgebruik, ongedaan te maken. Voor een gebouw worden al deze kosten over de gehele levensduur opgeteld en gedeeld door de levensduur en de oppervlakte van het gebouw.

Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Breman Installatiegroep
Breman Woningbeheer; uw partner voor service- en installatiewerkzaamheden ...
Duco Ventilation & Sun Control
Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...