De Rechtbank Den Haag verklaart een deel van de WNT onrechtmatig

De Rechtbank Den Haag verklaart een deel van de WNT onrechtmatig

Gepubliceerd op:

De Rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de procedure die is aangespannen tussen de Nederlandse Vereniging van Bestuurders Woningcorporaties, een aantal bestuurders van woningbouwverenigingen, en de Staat. Inzet van de procedure was de vraag of de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT) onrechtmatig is of niet.

In een uitgebreide en grondig gemotiveerde beslissing verklaart de Rechtbank de WNT als zodanig niet onrechtmatig. De WNT wordt door de Rechtbank getoetst aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens; de Rechtbank concludeert dat de WNT die toets kan doorstaan.

Anders ligt dat met het “staffelsysteem”. Het staffelsysteem houdt in dat een bestuurder van een corporatie van een geringer aantal wooneenheden per definitie minder moet verdienen dan een bestuurder van een woningcorporatie met meer wooneenheden; de verschillen zijn aanzienlijk. Bestuurders van een corporatie met minder dan 1000 wooneenheden mogen ongeveer 30% verdienen van het salaris dat een bestuurder van een woningcorporatie met meer dan 75000 eenheden mag verdienen.

Het enkele onderscheid op basis van het aantal wooneenheden vindt de Rechtbank, kort gezegd, te eenvoudig. Onderlinge verschillen tussen corporaties zijn niet enkel terug te voeren op het aantal wooneenheden, maar zijn mede gevolg van geografische- en marktfactoren en daarop gebaseerde strategische en beleidsmatige keuzes, aldus de Rechtbank (zie overweging 4.42). Om die reden vindt de reden een systeem uitsluitend gebaseerd op het aantal woongelegenheden niet juist. De Rechtbank suggereert ook rekening te houden met andere factoren, zoals het aantal personeelsleden, omzet en output. Opvallend is dat de rechtbank het salaris van een directeur van een kleine woningcorporatie vergelijkt met het salarisniveau van een beginnend rechterlijk ambtenaar in opleiding, of een beginnend juridisch medewerker bij het Rijk. Kennelijk acht de Rechtbank dat salarisniveau niet passend voor een bestuurder van een corporatie met een omvang van minder dan 1000 woongelegenheden.

Uiteindelijk oordeelt de Rechtbank dat de WNT daarmee verder ingrijpt dan nodig, om welke reden de Rechtbank de regeling buiten toepassing verklaart.

Gelet op het grijpende karakter van deze uitspraak leek het ons goed deze uitspraak snel onder uw aandacht te brengen. Klik hier voor de uitspraak.

Heeft u naar aanleiding van deze onderwerpen nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via info@deterink.com of 040-2626600

Een greep uit ons leveranciersregister

Caparol (DAW NEDERLAND)
Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...
Orcon
Een gezond, comfortabel en duurzaam binnenklimaat met de woningbouw ventilatiesystemen van Orcon ...
Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...