Consument geeft voorkeur aan gemengde buurt

Consument geeft voorkeur aan gemengde buurt

Gepubliceerd op:

Als het aan de consument ligt, woont hij het liefst in een gemengde buurt, maar wel een zonder al te grote tegenstellingen. Ook spreekt het weinig mensen aan om te wonen in een buurt met overwegend etnische minderheden en lage inkomens. Zorgvuldige menging van bevolkingsgroepen is noodzakelijk om segregatie te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD.

Er is sprake van een uitdaging om buurten te ontwikkelen die zo dicht mogelijk aansluiten op de wensen van de consument en die tegelijkertijd bijdragen aan het voorkomen of tegengaan van segregatie. Het onderzoek naar de woonvoorkeuren laat zien dat mensen graag willen wonen in een buurt met een `beperkt' gemengde samenstelling; met niet te grote tegenstellingen tussen huishoudens. Daarin gaat het om factoren zoals inkomen, etniciteit en leeftijd. Het onderzoek toont aan dat slechts een beperkte groep wil wonen in een buurt met overwegend lage inkomens of een buurt met overwegend etnische minderheden - ook niet mensen die zelf tot deze bevolkingsgroepen behoren.

Door goed rekening te houden met de voorkeuren van de meeste consumenten krijg je woonwijken waarbinnen de doelgroepen niet te veel met elkaar conflicteren als het gaat om inkomen, etniciteit, leeftijd en huishoudenstypen. Wel willen mensen wonen in wijken waarbinnen ze ook kunnen doorstromen, een wooncarrière kunnen doorlopen. Daarmee zijn deze wijken ook toekomstbestendiger. Zorgvuldig mengen en inzetten op voldoende doorstromingsmogelijkheden binnen de buurt of wijk zorgt voor aantrekkelijke woongebieden.

`De ideale buurtsamenstelling' is uitgevoerd door BPD. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op het afstudeeronderzoek dat Bob Guldemond heeft uitgevoerd in het kader van zijn masteropleiding `Economics and Business' aan de Erasmus School of Economics en is door de scriptiecommissie van de universiteit zeer goed beoordeeld. Het is opgesteld om gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere betrokken partijen een handvat te bieden om toekomstige woonbuurten aan te laten sluiten op de woonwensen van potentiele huizenkopers en huurders.

Een greep uit ons leveranciersregister

DataRotonde B.V.
Het enige integratieplatform dat echt alle applicaties en ketenpartners met elkaar verbindt ...
PAM Galerij en Balkonverhoging B.V.
Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...
Kiwa Technology B.V.
Kiwa Technology is een internationale dienstverlener en kennispartner in de energie- en waterketen ...