Corporaties moeten sturen op maatschappelijk rendement

Corporaties moeten sturen op maatschappelijk rendement

Gepubliceerd op:

Voor veel corporaties is het maatschappelijk rendement een onmisbare factor bij het nemen van grote investeringsbeslissingen. Het financieel rendement is belangrijk voor het voortbestaan van de corporatie, maar uiteindelijk gaat het om de huurder en de samenleving. Het zoeken naar een evenwicht is van cruciaal belang.

Uit een enquête onder deelnemers aan het symposium 'Sturen op maatschappelijk rendement' dat op 24 juni 2016 plaatsvond, bleek dat het bepalen van de juiste KPI's en het daadwerkelijk berekenen van het maatschappelijk rendement als grootste uitdaging worden gezien. Daarnaast werden het bepalen en verbeteren van maatschappelijke bijdragen van complexen en de legitimatie van beleidskeuzes in relatie tot financieel rendement als uitdagingen aangemerkt.

Op het symposium, dat werd georganiseerd door organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, werd door een divers gezelschap van ruim 70 deelnemers uit de corporatiesector stilgestaan bij het sturen op maatschappelijk rendement. Bevlogen sprekers van woningcorporaties Eigen Haard, Rijswijk Wonen en Woonstad deelden hun praktijk op het sturen op maatschappelijk rendement.

Corporaties blijken nog zeer verschillend om te gaan met sturen op maatschappelijk rendement. Sommige corporaties moeten er nog mee beginnen, anderen doen het kwalitatief. Weer andere corporaties drukken die maatschappelijke effecten in euro's uit met behulp van rekenmodellen of door gebruik te maken van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). In geval van die doorrekeningen mag de koppeling met de beleidsdoelstellingen en het verhaal achter de cijfers niet worden vergeten, zo is de boodschap.

Het meewegen van maatschappelijk rendement bij investeringsbeslissingen maakt dat het resultaat van de besluitvorming makkelijker is uit te leggen aan stakeholders zoals huurders, gemeenten en medewerkers. Zo heeft een corporatie door middel van een MKBA aangetoond dat investeringen in de leefbaarheid van wijken zichzelf terugverdienen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de discussie over nut en noodzaak van dergelijke investeringen niet langer wordt gevoerd.

Een greep uit ons leveranciersregister

Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?