Veel Drentse huurders worstelen met woonlasten

Veel Drentse huurders worstelen met woonlasten

Gepubliceerd op:

Bijna eenderde van de Drentse huurders kampt met betaalbaarheidsproblemen, blijkt uit onderzoek van zes Drentse woningcorporaties - Actium, Domesta, De Volmacht, Woonborg, Woonconcept en Woonservice - en hun huurdersorganisaties. Ruim 54 procent van de huurders geeft aan zich wel eens zorgen te maken de huur niet te kunnen betalen.

Hoe hoger de huurprijs hoe hoger het aandeel huurders met een betaalbaarheidsrisico, blijkt uit het onderzoek. Van de huurders met een huurprijs tot 389 euro heeft circa 24 procent een betaalbaarheidsrisico, terwijl dit bij woningen met een huurprijs tussen de 556 en 699 euro ongeveer 40 procent bedraagt. Vooral eenpersoonshuishoudens en een- en twee-ouder gezinnen lopen vaak tegen betaalbaarheidsproblemen aan. Ruim 6200 huurders hebben meegedaan aan het onderzoek.

In een eerste overleg over de resultaten en mogelijke vervolgstappen, hebben de corporaties toegezegd hun huidig huurprijsbeleid onder de loep te nemen en aan te passen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de verschillende corporaties. De huurdersorganisaties en de corporaties maken zich ook zorgen over de hoogte van energielasten, gemeentelijke heffingen en zorgkosten. Zij zijn ervan overtuigd dat alleen een brede en gezamenlijke aanpak leidt tot verbetering van de financiële positie van huurders.

Een greep uit ons leveranciersregister

CascoTotaal
Snel, flexibel en efficient bouwen ...
Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
TRIM Trading BV
De Homebox past nagenoeg in iedere deur of kozijn, nieuw of bestaand ...