Sittard-Geleen wil woningvoorraad flexibel beheren

Sittard-Geleen wil woningvoorraad flexibel beheren

Gepubliceerd op:

In Sittard-Geleen is er voor de korte termijn een klein tekort aan woningen die tot de sociale kernvoorraad behoren. Voor de lange termijn is er sprake van een overschot. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport `woningvoorraadbehoefte sociale doelgroep Westelijke Mijnstreek 2013-2030'.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van corporaties en gemeenten in de regio om inzicht te krijgen in de omvang en woonsituatie van de sociale doelgroep nu en in de toekomst. Voor de kortere termijn tot 2020 wordt verwacht dat er nog een klein tekort bestaat aan woningen die tot de sociale kernvoorraad behoren. Dit komt met name door de sociale doelgroep die tot 2020 sterker zal stijgen dan het aanbod.

Voor de langere termijn tot 2030 wordt een klein overschot verwacht van 300 woningen. Dat betekent dat er flexibeler met de woningvoorraad moet worden omgegaan. Het wordt aanbevolen om met alle betrokken partijen met verantwoordelijkheden voor de sociale huur, particuliere huur en koopwoningvoorraad samen naar een flexibele oplossing te zoeken en keuzes te maken.

"Het rapport is gebaseerd op een onderzoek naar de totale woningvoorraadbehoefte en de samenstelling van de woningvoorraad”, aldus wethouder Ruud Guyt (Wonen). “Het is nu zaak dat partijen conclusies verbinden aan het rapport. Dat gebeurt met het oog op de actualisatie van de Woonstructuurvisie Westelijke Mijnstreek, de opzet van een Woonvisie Zuid-Limburg en de bestuursafspraken in verband met de uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg." Het college heeft de raad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en het voorgenomen proces.

Een greep uit ons leveranciersregister

Dutch Solar Systems
Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame ...
BSH Huishoudapparaten
BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de marketing, sales en service van de huishoudapparaten ...
Remmers B.V.
Overtuig uzelf van ons vakkundig advies met de zekerheid van een zeer uitgebreid assortiment ...