Overeenkomst voor kwaliteit studentenhuisvesting Enschede

Overeenkomst voor kwaliteit studentenhuisvesting Enschede

Gepubliceerd op:

In navolging van de afspraken die de gemeente met de drie Enschedese woningcorporaties maakten, is nu ook een overeenkomst gesloten met de jongeren-/studentencorporaties SJHT en Acasa. De drie partijen hebben afgesproken om samen te werken aan het op peil houden van het aanbod, maar ook te werken aan het verder vergroten van de kwaliteit van huisvesting.

De afspraken zijn een vervolg op de Woonvisie 2025 die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de komende tijd  worden de samenwerkingsafspraken op onderdelen nog verder uitgewerkt. Vier keer per jaar komen de partners bij elkaar om de afspraken te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Er zijn ongeveer 9.000 studenten die in Enschede wonen. Als ze op zoek gaan naar een kamer merken ze dat er voldoende ruimte is. In Enschede vinden ze dan ook snel een kamer die naar wens is. Een ander voordeel ten opzichte van andere studentensteden is de prijs. Voor weinig geld vind je er een relatief grote studentenkamer. Deze voordelen willen onderwijsinstellingen, gemeente en studentencorporaties graag behouden.

De studentencorporaties en de gemeente Enschede hebben afgesproken dit jaar en in 2016 nadrukkelijk samen te werken bij een aantal onderwerpen. Zo willen de partners een centrale plek met het totale woonaanbod voor jongeren/studenten. Internet is de belangrijkste plek voor studenten om naar huisvesting te zoeken. Nu staat de informatie nog op verschillende sites. Streven is om deze informatie te bundelen en makkelijk toegankelijk te maken. Verder is er een werkgroep die verhouding tussen vraag en aanbod monitort.

Een paar keer per jaar stellen de bestuurders de mijlpalen vast. Ook wordt de voortgang besproken en indien nodig bijgestuurd. Jaarlijks kan worden bijgestuurd om de gedeelde lange-termijnkoers te behalen. Dit houdt in dat er thema's worden toegevoegd en dat accenten kunnen worden verlegd.

Een greep uit ons leveranciersregister

PAM Galerij en Balkonverhoging B.V.
Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...