Willis Towers Watson preventie advies ondergrondse parkeergarages

Willis Towers Watson preventie advies ondergrondse parkeergarages

Gepubliceerd op:

Nieuwe technieken brengen nieuwe risico’s met zich mee. In diverse media is onlangs bericht over brandveiligheid in parkeergarages. De directe aanleiding waren publicaties van brandweer Nederland over met name brandrisico’s verbonden aan (het laden van) elektrische voertuigen. Door de sterk gestegen verkoop van elektrische auto’s is het realistisch dat het aantal brand incidenten waarbij een auto met een accupakket betrokken is ook zal toenemen.

Volgens diverse onderzoeken zijn elektrische auto’s op zich even veilig als voertuigen met benzine of dieselmotor. Echter, door de accu’s verloopt een brand in een elektrische auto totaal anders dan bij een auto met verbrandingsmotor. Dit bleek ook bij de grote brand die op 1 juli woedde in een parkeergarage in Alkmaar. (Overigens was deze brand veroorzaakt door brandstichting, inmiddels is er een verdachte aangehouden).

Thermal Runaway
Het accupakket van elektrische auto’s bevat meestal Li-Ion accu’s welke zeer veel energie bevatten. In een veel verkocht model is het accupakket opgebouwd uit 7.104 accucellen. Zo’n accu-cel kan ontbranden als gevolg van een aanrijding, productiefout, overladen of diep ontladen. Daarbij kan een ‘thermal runaway’ontstaan, de overige accucellen gaan ontbranden door de extreme temperatuur. Zo’n brandend accu pakket kan moeilijk worden geblust. Het bluswater is lastig bij de (brandende) cellen te krijgen en er is gedurende lange tijd veel water nodig om te koelen. Zelfs na blussen door de brandweer kan de warmte zorgen voor een nieuwe brand. De enige oplossing tot nu toe is dan de elektrische auto met een kraan optillen en volledig onderdompelen in een container met zout water. Bij brandende li- ion batterijen komen ook veel brandbare en toxische gassen vrij.

Ondergrondse Parkeergarages
Ter bevordering van elektrisch vervoer bevat de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) een verplichting voor het aanleggen van ‘laadinfrastructuur’ voor e-voertuigen in gebouwen.Deze richtlijn wordt vastgelegd in het Bouwbesluit, en er moet bij de ontwikkeling van bouwplannen al rekening mee worden gehouden. Deze verplichting geldt vanaf 10 maart 2020.

Willis Towers Watson advies
Het bestrijden van een brand in een (ondergrondse) parkeergarage is ook zonder elektrische auto's of laadpalen al lastig voor de brandweer. Een brandend elektrisch voertuig vormt dus een extra risico. Uiteraard zijn er normen welke bepalen waaraan een (parkeer)gebouw moet voldoen. Het Bouwbesluit 2012 geeft voorschriften voor de brandveiligheid van parkeergarages. Diverse onderzoekers geven aan, dat de uitgangspunten van de huidige bouwnormen achterhaald zijn.

Ook woningcorporaties kunnen (mede-) eigenaar zijn van gebouwen met ondergrondse parkeergarages. Willis Towers Watson* adviseert om bij bouw of verbouw van een ondergrondse parkeervoorziening de risico verminderende maatregelen toe te passen welke worden genoemd door Brandweer Nederland in het advies ‘Realiseren laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in ondergrondse parkeergarages’ d.d. 8 mei 2020. In het advies van de brandweer blijven de personele risico’s relatief onderbelicht. Uiteraard zouden de veiligheid van personeel, gebruikers en hulpdiensten de belangrijkste overweging moeten zijn bij de investeringsbeslissing die gepaard gaat met de geadviseerde brandpreventieve maatregelen.

*) Willis Towers Watson is verzekeringsmakelaar en risico-adviseur voor vele woningcorporaties en Verenigingen van eigenaren.

Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?