CO2 reduceren door duurzaam renoveren met Verweij Houttechniek

CO2 reduceren door duurzaam renoveren met Verweij Houttechniek

Gepubliceerd op:

Duurzaam renoveren? 100% verantwoord hout is het duurzaamste materiaal. Verweij Houttechniek heeft met de inkoop van dit hout het afgelopen kalenderjaar 282 voetbalvelden bos beschermd. In het hout dat verwerkt zit in de ramen, deuren, kozijnen en prefab producten uit de fabriek in Woerden zit ook nog eens 770 ton CO2 opgeslagen. Zo levert Verweij een positieve bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot.

Deze getallen zijn gebaseerd op het houtverbruik in 2018, oftewel de hoeveelheid hout die gebruikt is voor het maken van de houten producten in de fabriek. Met behulp van beschikbare rekentools van onder andere de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en FSC Nederland is steeds beter zichtbaar wat het gebruik van hout in de bouw bijdraagt aan het milieu. Verweij Houttechniek garandeert daarbij 100% verantwoord hout, doordat er uitsluitend FSC- en PEFC-gecertificeerd hout wordt toegepast.

Duurzaam bouwmateriaal
In houtproducten blijft CO2 opgeslagen. Bovendien levert het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen ook op een andere manier een positieve bijdrage aan het klimaat. Bij de groei van bomen wordt CO2 uit de lucht opgenomen. Dat betekent dat in een bos grote hoeveelheden CO2 is vastgelegd. Dankzij duurzaam bosbeheer worden die bossen niet omgezet in bijvoorbeeld soja- of oliepalmplantages en blijft de CO2 veilig opgeslagen. In sommige verantwoord beheerde bossen worden ook nieuwe bomen aangeplant, die vervolgens CO2 opnemen. In andere gevallen zorgt het bos zelf voor nieuwe aangroei. Met het oog op de ambitieuze doelstellingen uit het klimaatakkoord is hout dus in meerdere opzichten een uiterst duurzame keus als bouwmateriaal.

De rekenmodule van de NBvT maakt concreet om welke hoeveelheden CO2-opslag het gaat. Voor het hout in de producten van Verweij in 2018 staat dit gelijk aan 770 ton CO2. Meer tot de verbeelding spreekt dat dit gelijk staat aan 6.478.050 gereden kilometers aan uitlaatgassen van een middenklasse auto. Of aan het elektraverbruik van 856 huishoudens in één jaar tijd.

Leveranciers als bosbeschermers
De toepassing van hout uit verantwoord beheerde bossen is niet alleen goed voor het klimaat. Met de inkoop van verantwoord hout kan FSC- en PEFC-bosbeheer ook toekomst bieden aan de bewoners van het bos. Het leefgebied van planten en dieren wordt beschermd en er wordt met respect omgegaan met de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders.

Om inzicht te krijgen in de relatie tussen het toepassen van verantwoord geproduceerd hout en wereldwijde bosbescherming ontwikkelde FSC Nederland de bosberekentool. Mark Kemna, FSC Nederland, vertelt: “Als we duurzaam willen bouwen is hout een geweldige grondstof. Daarbij is het wel belangrijk dat iedereen in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt en kiest voor hout met een duurzame herkomst. Met de bosberekentool kunnen we nu uitrekenen hoeveel bos we duurzaam kunnen beheren als FSC-hout wordt toegepast. Dat maakt nog concreter hoeveel leveranciers als Verweij Houttechniek kunnen betekenen voor het bos.”

Ieder jaar levert een ander perceel van het bos het gewenste hout. Dit perceel wordt gemiddeld 30 jaar met rust gelaten om te herstellen. Zo blijft het bos gezond. Hoe meer duurzaam hout we in projecten gebruiken, hoe groter het totale gebied dat we waarde kunnen geven als bos en op die manier kunnen beschermen. Met het hout dat in 2018 in de fabriek van Verweij verbruikt is, beschermen we voor 30 jaar lang 2.015.359 m2 bos. Dit staat gelijk aan ongeveer 282 voetbalvelden.

Verantwoorde keus
Verweij was de eerste timmerfabriek die het FSC-certificaat behaalde. Nu, 21 jaar later, is duurzaamheid nog steeds een vanzelfsprekendheid. Maarten Verweij, assistent controller en coördinator duurzaamheid: “We richten ons op duurzame en betaalbare renovatie van woningen. Dit doen we onder andere door onze impact op het milieu te beperken. We reduceren de CO2-uitstoot en stimuleren reductie van grondstofverbruik, hergebruik en recycling van materialen. Ook investeren we in duurzame productontwikkelingen, zoals het Lamikon LongLife kozijnsysteem. Door verantwoord te ondernemen en samen te werken met partners in de keten willen we positief bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving.”

Over Verweij Houttechniek
Verweij Houttechniek is dé slimme systeempartner in de zakelijke markt voor duurzame houten ramen, deuren, (intrek)kozijnen en prefab producten. Lees meer op www.verweij-ht.nl.


Een greep uit ons leveranciersregister

WTW
Bij WTW bieden we data- en kennisgedreven oplossingen op het gebied van mensen, risico en kapitaal ...
Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
Wolters Vastgoedonderhoud
Wolters Vastgoedonderhoud is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...