Tubus System – Bewezen Renovatietechniek voor Asbestcement Standleidingen

Tubus System – Bewezen Renovatietechniek voor Asbestcement Standleidingen

Gepubliceerd op:

Tubus System is een innovatieve Zweedse onderhouds- en renovatietechniek voor het ‘relinen’ van binnenhuisriolering, zonder hak- en breekwerk. Tubus System is gecertificeerd door het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), en is sinds 2008 een erkende techniek in Duitsland voor het renoveren van asbestcement afvoerleidingen. Naar aanleiding van recent onderzoek is Tubus System vanaf heden ook een bewezen onderhoudstechniek voor het ‘relinen’ van asbestcement afvoerleidingen in Nederland.


Tubus System is een ‘relining’ techniek voor het preventief onderhouden en renoveren van binnenhuisriolering. Tubus System brengt enkele lagen glas-versterkte polyester tegen de binnenzijde van bestaande leidingen aan. Dit versterkte materiaal vormt daardoor een nieuwe en duurzame leiding in de oude leiding met een verwachte levensduur van minstens 50 jaar. Een nieuwe afvoerleiding zonder hak- en breekwerk, kostenbesparend en met weinig overlast voor bewoners.

De eerste Tubus System leidingen in Nederland zijn in 2009 gemaakt, het in Zoetermeer gevestigde bedrijf heeft inmiddels meer dan 100 gebouwen gerenoveerd en voorzien van Tubus System leidingen.

Veel Nederlandse woningen gebouwd vanaf de jaren ‘50 hebben asbestcement afvoerleidingen. Veel opdrachtgevers kampen met het probleem dat onderhoud aan deze verouderde en / of lekkende leidingstelsels veel uitdagingen, overlast en kosten met zich meebrengt. Het relinen van zulke leidingen zonder hak- en breekwerk lijkt een ideale oplossing, mits de techniek geen gevaren voor de monteurs en bewoners vormt.

Richard Matchett, Algemeen Directeur van Tubus System legt de laatste ontwikkelingen uit, ‘Tubus System heeft in samenwerking met BME Asbestconsult haar werk-protocol voor het reinigen en relinen van gietijzeren leidingen aangepast en onder het toezicht van BME Asbestconsult een aantal asbestcement standleidingen in een flatgebouw in Almelo behandeld. Tijdens deze proef zijn validatiemetingen voortdurend uitgevoerd op de werklocaties van de Tubus System monteurs en in de woningen aangesloten aan de standleidingen. De metingen zijn door Fibrecount geanalyseerd. De resultaten van de validatiemetingen tonen aan dat het toepassen van onze Tubus System techniek in asbestcement leidingen geen gevaren voor zowel onze werknemers als de desbetreffende bewoners met zich meebrengt’.

Jan van Willigenburg, BME Asbestconsult, legt zijn conclusies uit, ‘De werkzaamheden voor het reinigen en relinen van hechtgebonden AC leidingen, leiden niet tot een meetbare asbestvezelconcentratie, cq zullen niet leiden tot overschrijding van de huidige en nieuwe wettelijke grenswaarden voor asbest. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de reinigings- en reliningswerkzaamheden die zijn en worden uitgevoerd door Tubus System, zonder toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden uitgevoerd’.

Tubus System zal binnenkort de eerste opdrachten voor het relinen van asbestcement standleidingen uitvoeren. Meer informatie is te vinden op www.tubussystem.nl of telefonisch via 079 361 8489.Een greep uit ons leveranciersregister

BSH Huishoudapparaten
BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de marketing, sales en service van de huishoudapparaten ...
Storingservice.nl
Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...
ATAG Verwarming Nederland
ATAG als uw langetermijnpartner ...