Meer nieuwbouw marktsector, woningcorporaties blijven achter

Meer nieuwbouw marktsector, woningcorporaties blijven achter

Gepubliceerd op:

In 2014 is het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een vergunning is afgegeven toegenomen tot ruim 39 duizend. Dit is 50 procent meer dan in 2013. Het zijn met name de bouwers voor markt die opdrachten hebben voor nieuwbouw. Woningcorporaties nauwelijks nieuwbouw in de portefeuille. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De toename van het aantal verleende bouwvergunningen is grotendeels te danken aan de marktsector. Bouwers voor de markt zoals projectontwikkelaars hebben vergunningen voor ruim 27 duizend nieuwbouwwoningen,  een groei van bijna 12 duizend woningen vergeleken met 2013. De groei van het aantal nieuw te bouwen woningen in opdracht van overheden en corporaties blijft met 1,9 procent duidelijk achter bij andere opdrachtgevers. Na zes jaren van krimp is het aantal nieuw te bouwen woningen in 2014 wel licht gestegen tot bijna 7,1 duizend,  de waarde van de verleende vergunningen aan corporaties is daarentegen licht gezakt.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is nog lang niet terug op het niveau van 2006. De terugval sinds 2006 was vooral zichtbaar bij de marktsector. Inmiddels bouwen de bouwers voor de markt weer meer woningen dan in 2012, en zijn het woningcorporaties die achterblijven.

Een greep uit ons leveranciersregister

Zwamtotaal
Zwamtotaal heeft grip op al uw zwamproblemen en andere houtaantasters ...
REALMAP
Optimale strategie voor vastgoedorganisaties ...
TRIM Trading BV
De Homebox past nagenoeg in iedere deur of kozijn, nieuw of bestaand ...