WSG met steun van collega’s overeind gehouden

WSG met steun van collega’s overeind gehouden

Gepubliceerd op:

Woningstichting Geertruidenberg (WSG) moet met een bedrag van 117,8 miljoen euro overeind gehouden worden door collega corporaties. Daartoe heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) besloten. Het CFV wil daarmee voorkomen dat de noodlijdende corporatie wordt genoodzaakt het woningbezit met grote verliezen te verkopen en daarmee de sector schaadt.

In ruil voor deze omvangrijke steunoperatie, moet WSG een aantal strenge saneringsmaatregelen uitvoeren. Eind 2012 had het CFV besloten dat de financiële situatie bij WSG zo uitzichtloos was dat sanering onvermijdelijk was. De corporatie kreeg de opdracht het hele woningbezit te verkopen. Maar er was weinig belangstelling voor overname vanuit andere corporaties. Het snel verkopen van bezit om leningen versneld af te lossen, zou tot grote verliezen leiden. De schade voor de sector zou in dat geval onverantwoord hoog zijn. Om die redenen heeft het CFV de plannen bijgesteld. Met een bedrag van bijna 118 miljoen euro kan WSG overeind blijven en tegelijkertijd met strenge maatregelen de financiën beter op orde krijgen. Dat bedrag moet opgehoest worden door collega corporaties, zoals ze dat ook bij Vestia al deden. De saneringsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat WSG in 2018 zichzelf weer kan bedruipen. Het eigen vermogen moet dan weer 10% van de jaarhuuropbrengsten zijn.

WSG gaat als saneringscorporatie - in nauw overleg met CFV - grondposities afstoten, koopwoningen verkopen, bestaande huurwoningen uitponden en niet-Daeb-bezit verkopen. Met deze maatregelen blijft een corporatie over met bezit die primair gericht is op haar kerntaak. De saneringssteun wordt gefaseerd toegekend op basis van de jaarlijkse cashflow ontwikkeling van WSG.

Bron: cfv.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...
Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...