CBS: Verdubbeling vergunningen voor nieuwe woningen

CBS: Verdubbeling vergunningen voor nieuwe woningen

Gepubliceerd op:

In het tweede kwartaal van 2015 is voor ruim 15 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, vooral aan projectontwikkelaars, makelaars en verzekeraars. Dit is een verdubbeling vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2009. Dat meldt CBS.

Overheden en corporaties boekten met bijna 2600 vergunde nieuwbouwwoningen in het afgelopen kwartaal een ruime verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Zij komen daarmee echter uit op de helft van hun portefeuille van vlak voor de economische recessie. Bouwers voor de markt ontvingen vergunningen voor ruim 11 duizend nieuwbouwwoningen. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als een jaar eerder en ongeveer evenveel als vlak voor de crisis. Binnen de marktsector kenden andere particuliere opdrachtgevers met enkele honderden nieuwbouwwoningen een bescheiden groei.

 

In bijna alle regio's is sprake van een stijging, maar de verschillen zijn sterk. In Noord-Holland is de stijging het sterkst. De meeste bouwvergunningen voor nieuwe woningen zijn voor rekening van de bouwers voor de markt. Zij hebben het niveau van voor de crisis nagenoeg bereikt. Het aantal vergunningen voor onder meer particulieren, corporaties en de overheid ligt nog niet op dat niveau. De recente stijging van de omzet van bouwbedrijven en van het aantal transacties en investeringen in woningen duiden op herstel van het vertrouwen in de woningmarkt. De forse groei van de vergunningverlening past in dit beeld.

 

In het tweede kwartaal van 2015 is op jaarbasis in bijna alle provincies het aantal voor woningen verleende bouwvergunningen toegenomen. De stijging was relatief het grootst in Noord-Holland (291 procent) en Drenthe (206 procent). Ook in Noord-Brabant en Limburg was sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen. Alleen in Groningen is in het afgelopen kwartaal voor minder woningen een bouwvergunning verleend dan in het tweede kwartaal van 2014.

 

Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland  zijn de provincies met het hoogste aantal vergunde woningen en de grootste woningvoorraad. Drenthe behoort daarentegen tot de provincies met het kleinste aantal woningen. Naar verhouding is de groei in de vergunningverlening in Drenthe groot.

Een greep uit ons leveranciersregister

IMI Hydronic Engineering
IMI Hydronic Engineering is specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Hemmink B.V.
Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken ...