Notapp: minimaliseer de administratie bij de overdracht van woningen

Notapp: minimaliseer de administratie bij de overdracht van woningen

Gepubliceerd op:

De overdracht van woningen, appartementen, parkeerplaatsen en ander bezit door woningcorporaties is een proces waarbij veel partijen betrokken zijn. Hoe regel je dit proces efficiënt als verhuur van woningen je core business is? Een gesprek met directeuren Jan van den Dungen en Henk Crouwel van Notapp, leverancier van Corporatieportaal.


Wat is nodig om een overdracht bij verkoop efficiënt te laten verlopen?
Op de eerste plaats een goede begeleiding van de woning naar de markt. Is alle informatie beschikbaar, compleet en correct? Welke verkoopvorm kies je? Welke ketenpartners zijn hierbij betrokken en wat doen die precies? En wat doet de corporatie met betrekking tot de administratie en commercie? Ten tweede is een goede begeleiding van de woningzoeker naar de juiste woning nodig. Hoe, waar en tegen welke kosten zet je de woning ‘in de etalage’? En hoe zorg je ervoor dat de geïnteresseerden worden begeleid? En het gaat natuurlijk niet alleen om woningen, maar ook om BOG, parkeerplaatsen, appartementen of een enkele berging. Software dat deze processen op maat ondersteunt biedt corporaties de noodzakelijke grip.

Waar lopen corporaties vaak tegenaan bij deze processen?
Bij de overdracht van woningen voor verkoop en vrije-sector huur zijn veel partijen betrokken. Die dragen allemaal bij aan de informatievoorziening rondom de woning. Het bijhouden van alle communicatie en het structureren van de informatie is een grote klus. Er is veel regelgeving, en als corporatie wil je kopers of huurders goed informeren. De combinatie van dit alles zorgt voor een complex proces. Bovendien speelt dat je snel een koper of huurder wilt vinden om daarmee tot zaken te komen. Soms moet er echt gezocht worden en is juiste marketing van belang. Hoe selecteer je vervolgens de juiste gegadigde, en zorg je dat andere geïnteresseerden in de portefeuille blijven om ze voor een volgend object te benaderen? Ons advies is om de processen goed in kaart te brengen, en vervolgens de administratieve werkzaamheden te minimaliseren met de juiste automatiseringsoplossingen.

Lees verder op: https://www.notapp.nl/nieuws/detail/minimaliseer-administratie

Een greep uit ons leveranciersregister

REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...
Sensus process management
BPM software voor Woningcorporaties ...
Nu-Swift Brandbeveiliging B.V.
Nu-Swift Brandbeveiliging draagt bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten ...