‘Volkshuisvesting moet centrale plaats krijgen in nieuw kabinet’

‘Volkshuisvesting moet centrale plaats krijgen in nieuw kabinet’

Gepubliceerd op:

In het nieuwe kabinet moet volkshuisvesting een centrale plaats krijgen, vindt de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). “Om ons land gedurende de 21e eeuw ook bewoonbaar te houden, moet het kabinet met een visie komen op wonen, bouwen en ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting is een kerntaak van de overheid”, aldus VTW-directeur Albert Kerssies.

Kerssies pleit voor een bewindspersoon die zich gaat bezighouden met wonen, bouwen en infrastructuur. “Een overkoepelende visie, uitgewerkt in concreet beleid zien we op dit moment helaas niet.”

‘Wonen is Grondrecht’
Volgens Kerssies is goed wonen een grondrecht en heeft het tal van raakvlakken met andere onderwerpen zoals zorg en duurzaamheid. De directeur van VTW constateert dat het ordenen van hoe Nederlanders wonen, of dat nu in een koop- of huurhuis is, steeds minder aandacht lijkt te krijgen.

Kaal begrip
Kerssies: “miljoenen Nederlanders wonen in een sociale huurwoning. Er is echter amper aandacht van de politiek en media voor wat de positie en de doelen zouden moeten zijn van het gevoerde volkshuisvestingsbeleid.” De VTW-directeur is van mening dat volkshuisvesting nu verengd wordt tot het kale begrip ‘woningmarkt’. Kerssies: “Hoezo is goed kunnen wonen een markt? De focus ligt nu vooral bij het reguleren van de woningmarkt.”

Passie voor volkshuisvesting
“Ik lees en hoor vooral technocratische begrippen zoals ‘koopmarkt’ en ‘huurmarkt’”, zegt Kerssies. “En de huurmarkt is voor de politiek en in de media een ondergeschoven kindje. De VTW heeft het in zijn motto over ‘passie voor de volkshuisvesting’. Dat gevoel moeten we in Nederland weer terugkrijgen, het nieuwe kabinet moet dit vanaf dag één uitstralen.”

Grote opgave
Volgens Kerssies staat Nederland voor een grote opgave op het gebied van volkshuisvesting. “Ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor er behoefte is aan nieuwe combinaties van wonen en zorg. Corporaties zorgen daarnaast voor de huisvesting van verwarde personen en mensen met schulden. In sommige delen van het land is er krimp en in andere delen van het land staan huurders soms jaren op de wachtlijst omdat er onvoldoende woningen zijn. Hoe bouwen we duurzaam en hoe zorg je dat bestaande woningen duurzamer worden? Hoe houden we de huren betaalbaar en de wijken leefbaar? Dat zijn allemaal vraagstukken waar bij de volkshuisvesting rekening mee gehouden moet worden.

Grondwet
Kerssies wijst erop dat wonen ook in de Grondwet (Gw) is verankerd, in het eerste hoofdstuk over de grondrechten. ‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.’ (art. 21 Gw) en ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’ (art. 22 lid 2 Gw). “In tegenstelling tot andere grondrechten die in de Grondwet worden opgesomd als ‘onderwerp van zorg’ zoals volksgezondheid en werkgelegenheid, is wonen onderbelicht geraakt”, aldus Kerssies.

Aanjager
Een integrale visie op hoe we Nederland bewoonbaar houden en voldoende woongelegenheid bevorderen, is volgens Kerssies hard nodig. “Maak de verbinding met ruimtelijke ordening en met infrastructuur. We willen niet dat de nieuwe bewindspersoon alles weer centraal gaat regelen vanuit Den Haag. Als we naar de corporatiesector kijken, denken we dat een bewindspersoon met passie voor volkshuisvesting als aanjager kan fungeren en belemmeringen kan wegnemen. Woningcorporaties doen al meer dan al 100 jaar uitstekend werk om Nederlanders te huisvesten. Een kabinet met visie kan hen daarin ondersteunen.”

Foto: Toezichtmetpassie.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

Ubbink BV
Alles in huis voor een compleet dakadvies!
Hofmeier I Interim & Consulting
Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...
Storingservice.nl
Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...