Zonnepanelen: verduurzaming woningbezit van woningcorporaties

Zonnepanelen: verduurzaming woningbezit van woningcorporaties

Gepubliceerd op:

Verduurzaming van het woningbezit van woningcorporaties wordt steeds belangrijker. Het aanbrengen van zonnepanelen is daarbij een veel gedane investering om de energieprestatie van de huurwoningen te verbeteren.

De aanschaf en het gebruik van zonnepanelen kent verschillende directe en indirecte fiscale aspecten waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals:
  • Vermindering verhuurderheffing
  • Btw-positie
  • Afschrijving in de zin van de vennootschapsbelasting
  • Salderingsregeling
Vermindering verhuurderheffing
Inmiddels kan de heffingsvermindering in de verhuurderheffing voor de verduurzaming van het woningbezit aangevraagd worden. Om in aanmerking te komen voor de heffingsvermindering gelden de volgende voorwaarden:
  • Aanmelden voorgenomen investering;
  • Aanvragen definitieve investeringsverklaring bij realisatie;
  • Meesturen energie-index om het aantal energie-index stappen aan te tonen;
  • Verbetering van minimaal 3 energie-indexstappen;
  • Maximale energie-index van 1,40.
De hoogte van de heffingsvermindering is afhankelijk van de investeringskosten en het aantal gerealiseerde energie-indexstappen en is opgenomen in onderstaand overzicht.De zonnepaneel zorgt doorgaans voor een extra energie-index stap en helpt dus mee in het verkrijgen van de vermindering.

Btw-positie
Afhankelijk van de wijze van installeren van de zonnepanelen en de vraag van een vergoeding aan de huurder, is er sprake van een btw belaste prestatie met als gevolg dat op de installatiekosten btw kan worden afgetrokken. Kort gezegd geldt de volgende hoofdregel; is er sprake van niet-geïntegreerde zonnepanelen en wordt een separate vergoeding gevraagd voor het ter beschikking stellen van het paneel? Dan is er sprake van een btw belaste prestatie.
Deze hoofdregel is onlangs bevestigd door de Rechtbank. Echter, uit de praktijk blijkt dat de invulling van de feiten van de gestelde hoofdregel (wel/geen vergoeding, via de huur of via servicekosten, etc.) divers worden geïnterpreteerd, met als gevolg; onduidelijkheid over de btw-positie. Bovendien is er nog geen eenduidige uitleg vanuit de Belastingdienst gegeven. Inrichting en afstemming van uw positie, is in deze situatie een pré. Dit levert u zekerheden en een mogelijke teruggaaf van btw op, maar brengt ook de nodige administratieve lasten met zich mee. Kunst is om dit laatste te minimaliseren. We denken hierin graag met u mee.

Afschrijving zonnepanelen (Vpb)
Indien zonnepanelen op de huurwoningen worden aangebracht, zullen deze panelen geactiveerd worden. Betreffen dit niet-geïntegreerde zonnepanelen dan vormen de zonnepanelen naar onze mening ook voor de vennootschapsbelasting een roerende zaak, met als gevolg dat u zelfstandig dient af te schrijven. Dit  zonder de belemmering van de fiscale bodemwaarde, zijnde 100% WOZ-waarde.

Bij het bepalen van de afschrijving dient rekening gehouden te worden met de restwaarde en technische en economische levensduur van de panelen. De afschrijvingstermijn wordt op ten minste 5 jaar gesteld. 

Salderingsregeling
De salderingsregeling houdt in dat de teruglevering van energie, opgewekt door zonnepanelen, gesaldeerd kan worden met de afgenomen energie van de energiemaatschappij. Door deze verrekening is de vergoeding voor de teruggeleverde energie even hoog als de prijs voor de afgenomen energie. Deze salderingsregeling blijft vooralsnog tot 2021 gelden. Daarna wordt een terugleversubsidie geïntroduceerd.
De terugleversubsidie is een subsidie per kWh teruggeleverde energie. Jaarlijks wordt de hoogte van de subsidie opnieuw vastgesteld. De regeling wordt momenteel nader uitgewerkt. Wel is aangekondigd dat er een overgangsregeling komt voor huidige gebruikers van de salderingsregeling. Van belang is dat u hier, waar mogelijk, al rekening mee houdt.

Meer informatie
Heeft u vragen over één van bovenstaande fiscale aspecten bij de investering in zonnepanelen of andere duurzaamheidsinvesteringen bij uw corporatie? Neem dan contact met een van onze specialisten op.

Sander van der Veen
Partner Belastingadvies
T: 074 – 276 42 59
M: 06 – 46 10 23 21
E: sander.van.der.veen@bdo.nl


Een greep uit ons leveranciersregister

Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...
Hofmeier I Interim & Consulting
Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...
GOM Schoonhouden BV
Gom: jouw schoonmaakpartner bij woningcorporaties ...