Amsterdamse Huurdersvereniging wil garantie op woning

Amsterdamse Huurdersvereniging wil garantie op woning

Gepubliceerd op:

De Amsterdamse Huurdersvereniging roept de collegepartijen D66 en GroenLinks op om een garantie te geven voor voldoende aanbod van woningen voor Amsterdammers met een laag tot modaal inkomen. De vereniging heeft hierover een open brief naar de partijen gestuurd.

De vereniging wil ook dat er wordt gestreefd naar het behoud van een ondergrens van 55% sociale huurwoningen. Voor de Huurdersvereniging Amsterdam is het plan om een ondergrens van 45% sociale huurwoningen (178.000) te stellen reden tot zorg. Het voorstel gaat voorbij aan de werkelijkheid van de gemiddelde Amsterdammer, aldus de vereniging.

Van alle woningen in Amsterdam is momenteel zo’n 58 % een sociale huurwoning, zo stelt de verenging. Dat zijn woningen met een huur tot 700 euro. Met een inkomen van 2100 euro netto kan je ook echt niet meer betalen. In Amsterdam heeft ruim de helft van de huishoudens een inkomen tot die grens (38.000 euro bruto). Op dit moment zijn er dus voldoende woningen voor die groep. Ook als mensen na een inkomensstijging naar duurdere woningen verhuizen is een beetje extra nodig. Je verhuist immers niet op de eerste dag van je vaste arbeidscontract.

D66-GroenLinks stellen voor het aandeel sociale huurwoningen te laten dalen tot 45% , maar dan zijn er volgens de huurdersvereniging veel te weinig woningen voor Amsterdammers met een laag tot modaal inkomen. De huidige sociale voorraad betreft zowel corporatie als particuliere huurwoningen. Maar 55.000 sociale huurwoningen zijn in het bezit van particuliere verhuurders. Dit aantal daalt de laatste jaren en met de huidige regels is het reëel dat dit binnen een tiental jaar vrijwel geheel verschuift naar koop en vrije sectorhuur. Behoud van de huidige 175.000 sociale huurwoningen van de corporaties is daarom meer dan nodig om zelfs die 45% te behouden.

De afgelopen vier jaar nam het aandeel dure huur- en koopwoningen met 20% toe. Dat zijn 30.000 woningen, nieuwbouw en voormalige sociale huur. Dit ging ten koste van het aanbod sociale huur, dat de laatste paar jaar laag is. Hiervan gaat inmiddels de helft naar mensen met een urgentieverklaring. Door het voorstel van D66 en GroenLinks verdampt het aanbod voor ‘gewone’ Amsterdammer vrijwel geheel, aldus de vereniging.

Een greep uit ons leveranciersregister

Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...
AWB
AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...
Aon
Dragen wat je kunt, verzekeren wat je moet ...