Hogere huren voor meer evenwicht op Apeldoornse huurmarkt

Hogere huren voor meer evenwicht op Apeldoornse huurmarkt

Gepubliceerd op:

De gemeente Apeldoorn heeft met de gezamenlijke woningcorporaties in de gemeente gesproken over een huurverhoging om de sociale huurmarkt in Apeldoorn recht te trekken. De corporaties pleiten voor de bouw van meer sociale huurwoningen.

De verdeling van sociale huurwoningen is sinds vorig jaar aan strenge regels gebonden, waarbij huishoudens in principe een woning krijgen toegewezen die past bij hun inkomen. De markt is hierdoor opgedeeld in meerdere categorieën. Meerpersoonshuishoudens vissen daarbij in een relatief kleine vijver omdat er aanzienlijk meer vraag dan aanbod is in de categorie met wat duurdere (eengezins)woningen.

Monitoren
Na overleg met de woningcorporaties heeft de gemeente Apeldoorn besloten (nog) niet in te grijpen wat betreft het gat tussen vraag en aanbod naar iets duurdere eengezinswoningen. De partijen besluiten de ontwikkeling in de gaten te houden en volgend jaar de balans op te maken. Een ingreep die de gemeente zou kunnen doen, is het verhogen van de huur van een aantal goedkopere woningen. Hierdoor zouden meer woningen beschikbaar komen in de categorie waarin het aanbod nu kleiner is dan de vraag.

Bron: De Stentor regio Apeldoorn.

Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...