Vocht- en schimmel in beeld

Vocht- en schimmel in beeld

Gepubliceerd op:

In het kader van een gezonde leef- en werkomgeving volgt hier deel 3 van onze bijdrage welke dit keer zal gaan over vocht- en schimmel binnen de woning. Mocht u deel 1 loden leidingen en/of deel 2 chroom-6 en overige zware elementen gemist hebben neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Woningcorporaties voorzien vele mensen van een betrouwbare en veilige woningomgeving door het gehele land.

Maar hoe veilig is deze woning nu echt? Neem nou het gevaar van vocht- en schimmel binnen de woning.

Vocht en schimmels
Veel mensen hebben last van vocht en schimmels in huis. Een vochtige woning is niet comfortabel en kan de gezondheid beïnvloeden. Het voelt koud en kil aan, ook al wordt er flink gestookt.
Schimmels groeien juist goed in een vochtige omgeving. Zodra schimmelsporen op een plek terecht komen waar voldoende vocht is, gaan ze ontkiemen en ontstaat een nieuwe schimmelplek.

Hoe vaak komt het nu voor?
Tot 50% van alle woningen heeft vochtproblemen. Het komt vooral voor bij woningen met een plat dak. Schimmelsporen komen van nature voor in de lucht, ze zijn dus overal, ook in de woonomgeving (bijvoorbeeld in huisstof, groente-, fruit- en tuinafval).

Oorzaken
Vocht en schimmels kunnen op verschillende manieren in de woning komen, de voornaamste oorzaken zijn:

• Bouwtechnische oorzaken.
Voorbeelden zijn bouwvocht, optrekkend vocht, condensatie op niet-geïsoleerde buitenmuren of ramen met enkel glas, een vochtige kruipruimte, regendoorslag en lekkages.

• Bewonersgedrag.
Door alledaagse activiteiten in huis komt vocht (waterdamp) vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het douchen, koken, drogen van de was, schoonmaken en afwassen.

Om schimmels te bestrijden, moet de oorzaak van het vochtprobleem aangepakt worden. Een goede luchtvochtigheid ligt tussen de dertig en zeventig procent. Als er te veel vocht in huis is, kunt u dit merken aan:
  • een muffe of bedompte lucht;
  • vochtplekken;
  • loslatend behang;
  • schimmelplekken;
  • rottend hout;
  • condens op ramen.
Gezondheidsklachten door vocht en schimmels
Vocht en schimmels zijn niet per se de oorzaak van gezondheidsklachten, maar kunnen astma en andere luchtwegklachten wel verergeren. Door een vochtige woning kunt u last krijgen van een neusverstopping, waterige neusloop, keelpijn, heesheid, soms hoesten met opgeven van wit slijm. Inademen van besmet stof of vocht kan een astma-aanval uitlokken (piepende ademhaling en kortademigheid).
Bij langdurige blootstelling kunt u ook last krijgen van algemene symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid en koorts.
Ook een te droge lucht kan in combinatie met stoffigheid leiden tot gezondheidsklachten. U kunt last krijgen van irritatie van de slijmvliezen van ogen, neus en keel indien u daar gevoelig voor bent

Vocht en schimmelonderzoek
Ons onderzoek is gericht op het in beeld brengen van vocht- en schimmel en het daarbij behorende  maatwerk advies ter voorkoming en bestrijding van het geconstateerde vocht- en schimmelprobleem.
Ter ondersteuning van ons onderzoek zullen er foto’s van deze locaties worden genomen en toegevoegd aan onze rapportage. Alle gegevens zullen in rapportvorm worden gepresenteerd. In dit rapport zullen de ventilatie- en vochthoeveelheden en locaties van alle waargenomen vocht- en schimmelproblematieken worden beschreven met het daarbij behorende advies/plan van aanpak ter voorkoming van verdere vocht- en schimmelproblemen binnen de woning.


Benodigdheden vocht- en schimmelonderzoek

Nu we er toch zijn….
Veelal kan het onderzoek naar vocht- en schimmel uitgebreid met andere onderzoeken. De uitvoering van deze eventuele aanvullende onderzoeken vinden gelijktijdig plaats waarbij de overlast naar bewoner(s) tot één opname moment wordt beperkt. Onze onderzoeken zijn gericht op:
  • Asbest
  • Chroom-6 en de overige zware elementen
  • Lodenleidingen
  • Kruipruimte problematiek
Wilt u meer weten over een vocht- en schimmelinventarisatie of gaat uw interesse meer uit naar een van de andere onderwerpen waar wij in gespecialiseerd zijn? Mogelijk bent u geïnteresseerd in een training bij u op locatie over een van onze disciplines?

Mail of bel Inspectus info@inspectus.nl / 0318-743494 of kijk op de website www.inspectus.nl

  


Een greep uit ons leveranciersregister

Wolters Vastgoedonderhoud
Wolters Vastgoedonderhoud is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...
HousingWell B.V.
HousingWell levert persooneelshuisvesting op maat...
Verweij Houttechniek
Verweij Houttechniek is dé slimme systeempartner voor de zakelijke markt als het om duurzame houten ramen, deuren ...