Bedrijfsbureau Vlasman asbestsanering, goede voorbereiding, vlekkeloze uitvoering

Bedrijfsbureau Vlasman asbestsanering, goede voorbereiding, vlekkeloze uitvoering

Gepubliceerd op:

Asbestsanering berust enerzijds op een stevige procesbeheersing en anderzijds op een deskundige uitvoering. Vlasman is voor zijn klanten - woningbouwverenigingen, aannemers, vastgoedbeheerders, industriële opdrachtgevers en overheidsorganisaties – een betrouwbare, strategische partner op dit gebied. 

Vlasman denkt al in een vroeg stadium mee over de juiste planning en aanpak, verzorgen de registratie en sturen scherp op een realistische kosten-batenanalyse. Het bedrijfsbureau vervult daarin een cruciale rol.

Ons werk, uw voordeel!
  • Ervaring met inhoud én proces betaalt zich uit
  • Minutieuze voorbereiding geeft minder kans op afwijkingen
  • Gestructureerde aanpak leidt tot efficiënte logistiek en productie
  • Garantie op capaciteit en kwaliteit
  • Accurate administratie en registratie
  • Strategisch partner
  • Verantwoording over proces, planning en kosten
Ruimte voor maatwerk
Vlasman kan het hele proces van asbestverwijdering coördineren, van de eerste inventarisatie tot en met de eindcontrole en de vrijgave van de woning. Daarvoor werkt Vlasman intensief samen met alle betrokken partners, zoals de bouwkundig aannemer en het onafhankelijke laboratorium. Vanuit het bedrijfsbureau wordt stevig ingezet op een standaardisering van procedures en werkwijzen, en wordt ruimte ingebouwd voor maatwerk. Geen klant is immers hetzelfde, en om die reden wijst Vlasman altijd een vast aanspreekpunt aan. 

Verwachtingsmanagement
Vlasman werkt zowel op contractbasis als op projectbasis. Als Vlasman op projectbasis werkt, wordt eerst een offerte uitgebracht. Bij contractmatig werk worden vaste eenheidsprijzen met de klant afgesproken die aan iedere opdracht ten grondslag liggen. Zodra het inventarisatierapport binnen is, wordt dit door het bedrijfsbureau beoordeeld. Om de kans op afwijkingen te minimaliseren, stelt Vlasman op voorhand een nauwgezette calculatie op en een analyse van de risico’s en de beheersmaatregelen. Op basis daarvan wordt een onderbouwd advies uitgebracht aan de opdrachtgever, waar nodig vergezeld van een voorstel om de opdracht bij te stellen.

Registratie in de backoffice
Het bedrijfsbureau verzorgt de hele administratieve vastlegging van het project in zowel het eigen ERP systeem, als het Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS), van de sloopmelding bij de gemeente tot en met de afmelding, de registratie van het vrijgavedocument en de stortbon. Op basis van de voorgestelde werkwijze en het volume van de opdracht wordt een planning opgesteld, rekening houdend met tijd, budget en (regiogebonden) capaciteit. Gedurende het project houdt Vlasman zich strikt aan dit plan van aanpak en eventuele mismatches worden snel geanalyseerd en gecorrigeerd.

Automatisering
Als marktleider maakt Vlasman gebruik van de modernste digitale communicatiemiddelen en ICT-systemen. Hierdoor zijn zij in staat om nauwkeurig te plannen, snel informatie te delen en effectief samen te werken. Dankzij de minutieuze voorbereiding en ondersteuning neemt Vlasman opdrachtgevers veel zorg uit handen.


Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...