Verdrievoudiging administratiekosten corporaties door toegenomen regels

Verdrievoudiging administratiekosten corporaties door toegenomen regels

Gepubliceerd op:

Sinds de invoering van de nieuwe woningwet in 2015 zijn woningbouwcorporaties bedolven onder regels en administratieve taken. Hierdoor zijn de jaarlijkse administratiekosten drie keer zo hoog geworden en velen malen hoger dan van tevoren geraamd. Corporaties betalen nu jaarlijks €90 miljoen aan administratie, blijkt uit onderzoek van Sira Consulting.

De invoering van de nieuwe woningwet was een reactie op een aantal pijnlijke affaires in de woningcorporatiesector. Om te zorgen dat corporaties zich zouden houden aan hun kerntaken en prestatieafspraken zouden maken met gemeenten en huurdersorganisaties, voerde de overheid daarom de woningwet in.

Toegenomen administratiekosten
De administratiekosten die voortkomen uit de herziening van de woningwet, komen voor een kleine corporatie al snel neer op €120 per woning. De eenmalige kosten van de invoering van de nieuwe wet kwamen uiteindelijk €35 miljoen hoger uit dan verwacht. Het kostte de corporaties maar liefst €77 miljoen. De structurele lasten van €90 miljoen per jaar worden voor een groot deel veroorzaakt door de verplichtingen rond de marktwaardering. Dit moet op zes verschillende manieren gebeuren.

‘Wildgroei aan regels’
Sira Consulting deed het onderzoek naar de administratiekosten na de herziening van de woningwet in opdracht van Aedes. Voorzitter van Aedes Marnix Norder vindt de aanscherping van het toezicht op zichzelf goed. “Er kon zeker een schepje bij. Maar de nieuwe woningwet heeft echt tot een wildgroei aan regels geleid.” Volgens Norder gaat de hoge regeldruk ten koste van de bouw en verduurzaming van woningen.

Voorstellen
De onderzoekers doen zestien voorstellen die de administratiekosten naar aanleiding van de herziening van de woningwet met €28 miljoen per jaar naar beneden kunnen brengen. Alle voorstellen zijn door Sira Consulting besproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties, Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en accountants, die ze als potentieel haalbaar hebben beoordeeld. Norder wil nu graag met het ministerie om tafel om de zestien voorstellen te bespreken.

Bron: Het Financieele Dagblad.

Een greep uit ons leveranciersregister

Duco Ventilation & Sun Control
Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...
Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...
Aon
Dragen wat je kunt, verzekeren wat je moet ...