Gemengd beeld corporatiesector

Gepubliceerd op:

Het beeld dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) van de corporatiesector geeft, is gemengd. In 2010 is er nog volop geïnvesteerd en zijn de financiële resultaten prima. Voor de periode 2011-2015 blijven die financiële resultaten goed, maar nemen de investeringsvoornemens fors af.

In 2010 lag de nadruk op de kernactiviteiten, de verhuur van huurwoningen. De investeringen in nieuwbouw van huurwoningen (29.300) waren maar weinig lager dan in het topjaar 2009. Er zijn 2400 woningen minder gesloopt en 2300 woningen meer verkocht aan huishoudens.

De exploitatiekasstroom per woning en het financiële resultaat namen in 2010 fors toe. De kasstroom liep op van € 2100 naar bijna € 2400 per woning.
De belangrijkste reden voor het positieve resultaat is dat de netto bedrijfslasten per woning fors zijn afgenomen en wel met een percentage van 3,9%. Wat de Woonbond betreft moet dat worden gezien als een zeer positieve ontwikkeling.

 Somberder verwachtingen voor 2011-2015

Tegenover het positieve beeld voor 2010 staat dat de verwachtingen voor de periode 2011-2015 somberder zijn. Corporaties verwachten veel minder te investeren in vastgoed. Vooral de investeringen in huurwoningen en koopwoningen dalen naar verwachting zeer fors. Daartegenover staat wel een toename in het voorgenomen aantal woningen dat ingrijpend verbeterd wordt. De terughoudendheid van corporaties om te investeren hangt samen met de voorgenomen heffing van 640 miljoen voor corporaties. Deze zijn nu al verwerkt in veel meerjarenramingen.

Door een sterkere focus op kernactiviteiten, door minder investeringen en minder onderhoud, blijven de financiële resultaten van de corporatiesector goed. Teleurstellend is wel dat de daling van de bedrijfslasten in de periode 2011-2015 niet doorzet.

Directeur Ronald Paping: ‘Als de politiek het plan voor de onzalige heffing schrapt en corporaties hun bedrijfslasten de komende jaren blijven verlagen, dan blijven er volop mogelijkheden om te investeringen in nieuwbouw, energiebesparing, de wijkaanpak en de leefbaarheid. Schrappen van de heffing is dus niet alleen in het belang van de huurders, maar van de gehele economie.

Bron: Woonbond

Een greep uit ons leveranciersregister

ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele ...
Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...