Corporaties maken samen plan van aanpak voor Rotterdam-Zuid

Corporaties maken samen plan van aanpak voor Rotterdam-Zuid

Gepubliceerd op:

Vier Rotterdamse corporaties hebben een plan van aanpak opgesteld voor verbetering van de wijken in Rotterdam-Zuid. In de visie ‘Zuid wil vooruit’ doen Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad Rotterdam specifieke voorstellen per wijk die verder gaan dan het renoveren van woningen.

Vier Rotterdamse corporaties hebben een plan van aanpak opgesteld voor verbetering van de wijken in Rotterdam-Zuid. In de visie ‘Zuid wil vooruit’ doen Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad Rotterdam specifieke voorstellen per wijk die verder gaan dan het renoveren van woningen.

Rotterdam-Zuid kampt al jaren met hoge schooluitval, werkloosheid en slecht onderhouden particulier bezit. Dat is voor zowel gemeenten, corporaties en de overheid een doorn in het oog. Vorig jaar werd om die reden het Nationaal programma Rotterdam-Zuid geïntroduceerd, waarin al deze partijen afspraken maakten over verbetering van onderwijs, werkgelegenheid en wonen. De corporaties verbonden zich daarin aan verbetering van 12.000 van hun woningen tot 2020. Een groot deel van deze taak kwam op het bordje van Vestia te liggen, maar deze kan de afspraken nu niet meer nakomen vanwege de financiële problemen waarmee de corporatie kampt. Hoe dat probleem wordt opgevangen, is nog niet duidelijk.

In de visie ‘Zuid wil vooruit’ draait het zeer zeker niet alleen om bouwen en renoveren. De vier corporaties pakken ook hun maatschappelijke rol op in het aandachtsgebied. Alleen door alle aandachtsvelden in samenhang aan te pakken, zullen de gewenste resultaten worden bereikt, zo redeneren de corporaties. Ze stellen voor om in de wijkaanpak een verbindende rol te vervullen tussen overheid en gemeente bij het uitvoeren van maatregelen.

Bron: aedesnet.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Breijer Legionellapreventie
Drinkwater is letterlijk van levensbelang. Daarmee wilt u geen enkel risico lopen, en terecht ...
IMI Hydronic Engineering
IMI Hydronic Engineering is specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...
Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...