Woningcorporatie: uw huurder is de succesfactor bij verduurzaming!

Woningcorporatie: uw huurder is de succesfactor bij verduurzaming!

Gepubliceerd op:

Uit berekeningen van BDO blijkt dat verduurzaming in een groot deel van de portefeuille financieel interessant en haalbaar is. De belangrijkste kanttekening daarbij is dat zonder een bijdrage van de huurder, ter compensatie van de lagere energierekening, de corporatie simpelweg tekort komt en reserves verder aangesproken moeten worden.

Regelmatig lezen wij berichtgeving waaruit blijkt dat huurders en corporaties het niet eens zijn over de verduurzaming en in sommige gevallen zelfs elkaar voor de rechtbank treffen. In de praktijk is het vaak niet alleen het plan maar ook de uitvoering die beter kan. Gevolg is wel dat het vertrouwen weg is en herstel veel tijd en energie kost.

Hoe ga je de energiekostenbesparing met de huurder verrekenen?

De corporatie en huurder staan verschillen instrumenten ter beschikking. Per situatie is het belangrijk om na te gaan wat u het beste past. Een overzicht laat al zien dat u ook hier de huurder nodig hebt.Waardering voor een comfortabele woning?
Huurders zijn over het algemeen zeer tevreden over hun verduurzaamde woning. Het comfort en de leef-kwaliteit neemt afhankelijk van de uitgangspositie behoorlijk toe, terwijl de woonlasten gelijk blijven of dalen. Tochtige ruimtes worden behaaglijk en schimmel verdwijnt. Ervaring leert dat positieve verhalen van ambassadeurs werken, alsook demowoningen.

Woonproblemen tegelijkertijd oplossen?
De 70% acceptatie realiseert u makkelijker als u goed luistert en tegelijkertijd met de verduurzaming aanpalende problemen weet op te lossen. Een mooi voorbeeld is een kast voor de warmteverdeler die ook ruimte biedt aan de in een portiek rondzwervende schoenen. Het creëren van nieuwe probleem is een no go. Bijvoorbeeld het inleveren van leef- of bergruimte voor installaties, als de ruimte al heel beperkt is, kan tot veel verzet leiden. Bezint eer ge begint.

EPV is haalbaar
Of het door u beoogde te verduurzamen complex kan voldoen aan de eisen voor de EPV is met een ingewikkelde berekening vooraf goed te bepalen. Voldoende mogelijkheden voor zonnepanelen vergroten zeker de kansen. De EPV is wel degelijk een haalbare optie om verduurzamen makkelijker te maken. Dit is een van de inzichten die wij het afgelopen jaar hebben opgedaan bij het doorrekenen van verduurzamingsroutes voor vastgoed van woningcorporaties. Wij beschikken over een model dat inzichtelijke maakt welke maatregelen u concreet kunt treffen om in aanmerking te komen voor de EPV.

In onze factsheet ‘Vastgoedverduurzaming: het kán wel!’ staan elf bevindingen, die ook uw woningcorporatie kunnen helpen bij het volgen van de juiste verduurzamingsroute.Wilt u meer weten hoe BDO het ideale verduurzamingsproces voor zich ziet?

Bestel dan hier de deurposter.

Pieter de Boer | Senior Manager BDO Utrecht

Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...