Preventie van huurachterstanden in de sociale sector – tijd voor een andere aanpak?

Preventie van huurachterstanden in de sociale sector – tijd voor een andere aanpak?

Gepubliceerd op:

Als het gaat om preventie van huurachterstanden, hebben corporaties te maken met de spagaat tussen hun huisvestingsplicht enerzijds en de privacy van (kandidaat-)huurders anderzijds. Dit maakt het voor hen lastig om huurders naar risico te segmenteren en gedifferentieerd te benaderen. De groep kwetsbare huurders lijkt afdoende beschermd te worden. Maar werkt het huidige beleid wel in hun voordeel? Of komen zij, en daarmee ook de corporatie, hierdoor juist verder in de problemen?

Vesting Finance nodigde grote Randstedelijke corporaties uit om onder leiding van Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de HvA, te discussiëren over de toekomst van huurincasso.

Misschien wordt het tijd om kwetsbare groepen huurders anders tegemoet te treden, waardoor er financiële en ook maatschappelijke winst ontstaat. Vesting Finance maakte een white paper, waarin het onderwerp vanuit 4 kanten wordt belicht; de wetenschap, belangenorganisatie Aedes, woningcorporatie Ymere en een van de grootste credit managementorganisaties van Nederland, Vesting Finance. Deze gold als rode draad tijdens de interessante en inspirerende sessie.

Download hier de eerste van een serie white papers en zorg dat je op de hoogte bent!
https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/juridisch/vesting-finance

Een greep uit ons leveranciersregister

RENSON
Gezond en comfortabel binnenklimaat? Onze missie!
Lens
We hebben oplossingen voor elk dak, onder één dak ...
Notapp
Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...