Groningen past plannen voor mantelzorgwoningen nog niet aan

Groningen past plannen voor mantelzorgwoningen nog niet aan

Gepubliceerd op:

De gemeente Groningen wil nog even wachten met het aanpassen van bestemmingsplannen waardoor mantelzorgers en zorgontvangers gemakkelijker bij elkaar in de buurt kunnen wonen. Waarschijnlijk gaat later dit jaar een landelijke wet in die het toestaan van mantelzorgwoningen zonder vergunning mogelijk maakt.

Dit blijkt uit een nota om het plaatsen van mantelzorgwoningen te vergemakkelijken. Het college vindt het belangrijk dat mantelzorgers en zorgontvangers in elkaars nabijheid kunnen wonen. De gemeente kan de bestemmingsplannen aanpassen en mantelzorgwoningen `bij recht' toestaan. In de praktijk betekent dit dat snel een omgevingsvergunning voor mantelzorgwoningen kan worden verleend. Het college houdt dit alternatief achter de hand wanneer de wet eventueel wordt uitgesteld.

De gemeente kan nu al een gedoogbeschikking afgeven voor een mantelzorgwoning. Als de extra woning niet meer nodig is, kan die weer verdwijnen. B&W onderzoeken ook andere mogelijkheden om mantelzorgers en zorgontvangers dichtbij elkaar te laten wonen. Zo gelden de maatregelen in het bestemmingsplan om woningsplitsing tegen te gaan niet voor mantelzorgwoningen. Het college bekijkt of deze uitzondering voldoende oplevert.

De gemeente volgt ook met belangstelling de bouw van galerijwoningen met een tussendeur. Verder kunnen individuele mantelzorgers soms bij de woningcorporaties terecht voor een woning op loopafstand van de zorgontvanger. Ook gaan B&W in de nog op te stellen woonvisie aandacht besteden aan mantelzorg in woonsituaties. En het college bekijkt of ze de gemeentelijke huisvestingsverordening kan aanpassen naar aanleiding van een nieuwe Huisvestingswet waarin ook passages komen over mantelzorgwoningen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Techem Energy Services
Techem is een wereldwijde leidende energiedienstverlener binnen de vastgoedwereld ...
Dakmerk
DAKMERK. Hét keurmerk voor platte daken ...