Arnhem gaat voor duurzame en betaalbare huurwoningen

Arnhem gaat voor duurzame en betaalbare huurwoningen

Gepubliceerd op:

Sociale huurwoningen in Arnhem hebben in 2020 gemiddeld energielabel B. Huren van de grote corporaties stijgen in 2017 niet meer dan de inflatie. De kernvoorraad van sociale huurwoningen blijft minimaal 22.000. Voor speciale doelgroepen worden maatregelen getroffen, onder andere voor woonwagenbewoners.

Dit staat in de prestatieafspraken voor 2017 die huurdersverenigingen, gemeente en de corporaties Mooiland, Omnia, Portaal, Vivare en Volkshuisvesting samen hebben gemaakt. Deze corporaties bezitten gezamenlijk ca 95% van de Arnhemse corporatiehuurwoningen.

Wethouder Geert Ritsema is zeer tevreden over de afspraken. “We mogen ons in Arnhem in de handen knijpen met enorm betrokken en kundige corporaties en huurders. De prestatieafspraken die we gemaakt hebben staan garant voor voldoende betaalbare huurwoningen, waarbij enorm wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Ook houden we rekening met mensen die langer zelfstandig blijven wonen als ze hulpbehoevend zijn en met speciale doelgroepen zoals statushouders. Kortom, ik vind het een schitterende deal.”

Inbreng van huurders
Ritsema stelt dat de huurders een hele goede inbreng hebben gehad. Deze groep deed dit jaar voor het eerst mee aan de onderhandelingen. Ritsema: "Er zijn groepen die we normaal misschien minder in het vizier zouden hebben, zoals een groep woonwagenbewoners. We gaan goed onderzoek doen naar hun behoeften en mogelijke standplaatsen. Dat ze daar blij mee zijn blijkt wel uit het feit dat ze hebben aangeboden de ondertekening van de prestatieafspraken op te luisteren met muziek."

Afspraken met overige corporaties
Behalve de vijf corporaties met wie nu de prestatieafspraken zijn gemaakt zijn er nog 6 corporaties in Arnhem werkzaam. Dit betreft De Woonplaats, Habion, SSH&, Vestia, WBVG en Woonzorg Nederland. Met deze partijen worden afzonderlijk prestatie-afspraken gemaakt.

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
IMI Hydronic Engineering
IMI Hydronic Engineering is specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...
Zig
Digitale oplossingen voor alle woningcorporaties ...