Grootschalig woononderzoek regio Amsterdam

Grootschalig woononderzoek regio Amsterdam

Gepubliceerd op:

Eind maart, begin april krijgen 75.000 inwoners van de stadsregio Amsterdam, Almere, Haarlem, Muiden en Weesp een uitnodiging om mee te doen aan een woononderzoek. Gemeenten en woningcorporaties willen de woonsituatie, verhuiswensen en de verhuisbewegingen in kaart brengen, met als doel de situatie op de woningmarkt te verbeteren.

Twee jaar geleden werd het onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Momenteel gaat het beter met de woningmarkt en komt de bereidheid om te verhuizen weer op gang. De belangstelling voor woningen in deze regio is onverminderd groot, maar het is belangrijk dat de woningmarkt wel aan de wensen van de huidige en toekomstige inwoners voldoet. Bijvoorbeeld: wat voor woningen moeten er meer komen en waar? Zijn de gewenste woningen wel voldoende betaalbaar voor geïnteresseerden? Zijn er genoeg sociale huurwoningen? En welke verhuiswensen zijn er? De resultaten van het onderzoek bepalen mede welke woningen waar in de regio gebouwd moeten worden.

Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de zestien gemeenten van de Stadsregio Amsterdam en van alle corporaties die in de regio actief zijn. Ook in Almere, Haarlem, Muiden en Weesp willen gemeenten en corporaties weten hoe zij hun inwoners het best kunnen faciliteren. Per gemeente moet een goed beeld ontstaan, voor grotere gemeenten is de informatie te splitsen per wijk of deelgebied.

Huishoudens in het onderzoeksgebied worden door middel van een steekproef geselecteerd. Zij ontvangen komende maand een brief van hun gemeente met uitleg en een vragenlijst die ook op internet kan worden ingevuld. De vragen gaan onder andere over de woonwensen, de woongeschiedenis, de huidige woning en buurt, het huishouden en de woonlasten.

Een greep uit ons leveranciersregister

Lens
We hebben oplossingen voor elk dak, onder één dak ...
Sempergreen Group
Making the world a little greener every day ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...