Huurprijs moeilijk te controleren voor huurders

Huurprijs moeilijk te controleren voor huurders

Gepubliceerd op:

Het wordt voor huurders moeilijk om te controleren of zij meer huur betalen dan wettelijk mag. Per 1 juli 2015 wordt de WOZ-waarde medebepalend voor de maximale huurprijs. Het is volgens de Woonbond nog volstrekt onduidelijk hoe huurders straks geïnformeerd worden over de WOZ-waarde en hoe zij daartegen bezwaar kunnen maken.

Als het aan minister Blok ligt, gaat het puntenstelsel per 1 juli 2015 op de schop. De nieuwe regels daarvoor staan in het ministeriële `Ontwerpbesluit huurprijzen'. Nadat dit besluit in werking is getreden, bepaalt de WOZ-waarde voor gemiddeld een kwart wat de ‘maximale huurprijs’ van een woning is. Daarmee krijgen huurders er groot belang bij om te weten wat de WOZ-waarde van hun woning is. En om bezwaar te kunnen maken als die waarde te hoog is vastgesteld.

Anders dan huiseigenaren kunnen de meeste huurders op dit moment geen bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Huiseigenaren krijgen uiterlijk eind februari een WOZ-beschikking van hun gemeente. Vervolgens hebben zij tot 12 april de tijd om bezwaar te maken. Het is nu al duidelijk dat het gemeenten niet gaat lukken om ook alle huurders in februari een WOZ-beschikking en een bezwaarformulier te sturen. Toch zou dat moeten, want op 30 april (de uiterste datum waarop huurders een brief moeten krijgen over de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli) staat de WOZ-waarde al definitief vast.

De Woonbond heeft groot bezwaar tegen de puntenstelselwijziging die Blok wil doorvoeren, omdat het de prijs van huurwoningen in veel gemeenten opdrijft. Daarnaast concludeert de bond dat de geplande ingangsdatum van 1 juli het huurders onmogelijk maakt om volgend jaar hun recht te halen. Als huurders in februari geen WOZ-beschikking krijgen, kunnen zij niet op tijd in actie komen tegen een te hoge WOZ-waarde, en kunnen zij zelfs niet nagaan of hun huurprijs nog aan de wettelijke normen voldoet. De huurverhoging per 1 juli kan maken dat hun huurprijs hoger wordt dan wettelijk is toegestaan.

In een brief aan de Tweede Kamer stelt de Woonbond dan ook dat de minister gemeenten zou moeten verplichten om huurders tijdig een voor bezwaar vatbare WOZ-beschikking te sturen. Verder vindt de Woonbond het noodzakelijk dat huurders een actuele puntentelling krijgen toegestuurd, gelijktijdig met het huurverhogingsvoorstel dat zij eind april ontvangen. Op die manier kunnen huurders controleren of de voorgestelde nieuwe huurprijs wettelijk nog is toegestaan, en kunnen zij actie ondernemen als dat niet zo is.

Een greep uit ons leveranciersregister

Itho Daalderop
Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...
Fito Products
Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten ...
Zoontjens
Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...