Duidelijke kaders nodig bij scheiding corporatiebezit

Duidelijke kaders nodig bij scheiding corporatiebezit

Gepubliceerd op:

De administratieve scheiding van het sociale- en commerciële bezit van de woningcorporaties wordt een ingewikkelde operatie. Het vereist veel evenwichtskunst om alle takken gezond te houden en de financieringsstructuur in de sector gaat enorm veranderen. Dat concludeert het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

CFV stelt dat om (gedrags-)risico's te beheersen vooraf duidelijke kaders nodig zijn en een doordacht transitiepad. De scheiding vraagt veel kennis en capaciteit, niet alleen tijdens de initiele scheiding, maar ook daarna in termen van besturing en risicomanagement. Zowel van de corporaties, de besturen en Raden van Toezicht zelf, als van de actoren daaromheen zoals gemeenten, huurdersorganisaties, WSW en de externe toezichthouders. Dit staan te lezen in de `Financieel Meerjarenverkenning van de corporatiesector na administratieve scheiding' die CFV gepubliceerde.

Bij de verdere implementatie van de scheiding zijn duidelijke kaders nodig om ervoor te zorgen dat de Daeb-tak (sociale bezit) niet te veel wordt belast bij de toedeling van de interne lening en het kapitaal aan de niet-Daeb (commerciele bezit) tak. Ook het transitiepad behoeft verdere uitwerking. Allereerst zullen corporaties het bezit moeten gaan waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Vervolgens moet de hiermee samen te stellen marktwaarde-balans gescheiden worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met nog nader te formuleren spelregels. Ook moeten corporaties na overleg met stakeholders, een keuze maken ten aanzien van het vrijwillig over te hevelen Daeb-bezit naar de niet-Daeb tak. Tenslotte moeten corporaties kiezen voor juridische of administratieve scheiding. Al deze stappen vereisen een heldere proceslijn met de nodige tijd per afzonderlijke stap. De extern financieel toezichthouder beoordeelt uiteindelijke de scheidingsvoorstellen. Het beoordelingskader moet beschikbaar zijn in de fase dat de voorstellen worden opgesteld.

Een greep uit ons leveranciersregister

FERLEM International BV
Kies je voor Ferlem, dan kies je voor duurzaamheid, circulariteit, nul-op-de-meter ...
Jansen Huybregts Onderhoud Renovatie B.V.
Jansen Huybregts is actief in onderhoud en renovatie van vastgoed ...
Quality Creations International
Producten die het eenvoudig mogelijk maken brandveilig te leven...