Voldoet de installatie van uw zonnepanelen aan de eisen van verzekeraars?

Voldoet de installatie van uw zonnepanelen aan de eisen van verzekeraars?

Gepubliceerd op:

Bij verduurzaming van gebouwen is het opwekken van stroom met zonnepanelen een belangrijke ontwikkeling. Door de plaatsing van zonnepanelen op daken van gebouwen kan de gewenste energiebesparing en daarmee het bereiken van Klimaatdoelststellingen worden gerealiseerd.

De voordelen van zonnepanelen zijn duidelijk. Minder bekend zijn de verhoogde risico’s die zonnepanelen of Photo-Voltaische (PV) Installaties met zich mee brengen. Hieronder een aantal voorbeelden.

Omvormers (inverters)
Met Zonnepanelen wordt gelijkstroom opgewekt. Ons elektriciteitsnet maakt gebruik van wisselstroom. De opgewekte stroom wordt omgezet in een omvormer ofwel inverter. Bij dit proces komt veel warmte vrij. Dit kan leiden tot brand als de warmte niet ‘weg’ kan.

Waterschade
De meeste (platte) daken zijn ontworpen in een tijd dat zonnepanelen nog niet bestonden. Het gewicht van zonnepanelen op een dak is aanzienlijk. Soms is een (forse) aanpassing van de dakconstructie nodig voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Bij de montage van zonnepanelen worden soms gaten gemaakt in de dakbedekking, wat kan leiden tot waterschade in het gebouw.

Storm
Zonnepanelen zijn op zon, en daarom meestal op het zuiden georiënteerd. De heersende windrichting in Nederland is westerwind. Bij een storm kan een enorme druk op de constructie ontstaan, als de wind ‘onder’ de zonnepanelen slaat. Dit kan leiden tot schade aan de installatie, maar ook tot gevaar voor de omgeving door wegwaaiende panelen.

Preventie Brand
De belangrijkste aandachtspunten vanuit brandverzekerings-perspectief zijn de elektrische installatie en de constructie. Download hier een gedetailleerd overzicht van veiligheidsmaatregelen, normen en eisen van verzekeraars.

Zonnepanelen en aansprakelijkheid
Bij de realisatie van PV installaties wordt vaak samengewerkt met derden. Denk aan de situatie dat het dak van een gebouw beschikbaar wordt gesteld aan een coöperatie, stichting of bedrijf welke de zonnepanelen plaatst en exploiteert. Vaak wordt er dan een opstalrecht gevestigd ten behoeve van die derde. Momenteel is er weinig aandacht voor de risico aspecten van een dergelijke samenwerking.

Als er onverhoopt een brand ontstaat in de installatie, met als gevolg schade aan het gebouw en/of de inventaris. Of een zonnepaneel dat loslaat bij een storm en schade veroorzaakt aan het gebouw of aan derden. Wie is dan aansprakelijk? En welke verzekering dekt de kosten?

Het is verstandig om contractueel vast te leggen dat de exploitant hiervoor een adequate primaire aansprakelijkheidsverzekering afsluit, met een relatief hoog verzekerd bedrag. Een gelimiteerde en secundaire dekking welke soms ‘standaard’ wordt aangeboden in contracten is uiteraard niet voldoende.

Ook is contractueel vast te leggen dat de exploitant een uitgebreide brandverzekering afsluit voor de PV installatie.

Zonnepanelen en verzekering
In principe kunnen zonnepanelen meestal worden meeverzekerd op de brandverzekering. Hierbij wordt er van uitgegaan, dat de panelen ‘aard en nagelvast’ worden bevestigd op de gebouwen en dat er sprake is van een ‘belang’ als eigenaar van de installatie.

Als alternatief kan een separate zonnepanelenverzekering worden afgesloten, deze kent een ruimere (‘all risks’) dekking, en biedt de mogelijkheid om exploitatie risico’s mee te verzekeren (opbrengstverlies).

Lees meer

Willis Towers Watson
Maarten Boersen
T +31 88 543 3944
Maarten.Boersen@WillisTowersWatson.com


Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...