Corporaties op zoek naar oplossingen voor hulp aan kwetsbare bewoners

Corporaties op zoek naar oplossingen voor hulp aan kwetsbare bewoners

Gepubliceerd op:

Uit onderzoek van CorporatieNL blijkt dat strengere privacywetgeving corporaties belemmert om effectief te handelen bij de toenemende problematiek van kwetsbare bewoners als verslaafden en mensen met financiële problemen. Uit het onderzoek onder 380 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, blijkt dat woningcorporaties steeds vaker te maken hebben met kwetsbare bewoners.

In totaal geeft 86 procent van de woningcorporaties aan dit in de dagelijkse praktijk te zien. Tegelijkertijd beschikt maar één op de drie corporaties over voldoende middelen om hiermee om te gaan. Bij 93 procent wordt het werk veel complexer en 88 procent is niet overtuigd dat zij de toenemende problematiek aankan.

Corporaties signaleren vaak als eerste het ontstaan van problemen bij bewoners, aldus CorporatieNL. Enerzijds komt dat doordat zij achterstanden in huurbetalingen monitoren. Dit is in veel gevallen een indicatie voor grotere achterliggende problematiek. Anderzijds ontvangen corporaties als eerste signalen uit de buurt over zaken als toenemende overlast, verwarde personen of vervuiling. Als meest voorkomende problemen van kwetsbare bewoners zien corporaties de toename van financiële en materiële problemen (81 procent) gevolgd door verslaving (52 procent) en psychische problemen (44 procent).

Door de strenge privacywetgeving zijn corporaties naar eigen zeggen in toenemende mate onmachtig om de situatie voor kwetsbare bewoners te verbeteren. Die wetgeving belemmert onder meer de vrije uitwisseling van persoonsgegevens met andere maatschappelijke organisaties, stelt CorporatieNL. In totaal 78 procent vindt dan ook dat de huidige privacywetgeving de adequate ondersteuning van kwetsbaren in de weg staat.

Naast het versoepelen van privacywetgeving zien corporaties twee andere oplossingsrichtingen om de toename van het aantal kwetsbare bewoners beter op te vangen. In de eerste plaats betreft dit meer samenwerken met alle bewoners (95 procent) en het zorgen voor meer gemengde wijken (83 procent). Om dit laatste mogelijk te maken is volgens CorporatieNL een wetswijziging nodig, omdat woningcorporaties sinds de invoering van het passend toewijzen in de Woningwet nauwelijks nog vrijheid hebben om woningen zelfstandig toe te wijzen.

Bron: www.stadszaken.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Breman Installatiegroep
Breman Woningbeheer; uw partner voor service- en installatiewerkzaamheden ...
Breijer Bouwkundige brandveiligheid
Breijer Bouwkundige Brandveiligheid voorziet jouw pand(en) van brandwerende voorzieningen ...