Corporaties De Vernieuwde Stad investeren jaarlijks € 2,1 miljard in vastgoed

Corporaties De Vernieuwde Stad investeren jaarlijks € 2,1 miljard in vastgoed

Gepubliceerd op:

De 25 grote, grootstedelijke corporaties van De Vernieuwde Stad investeren tot en met 2021 jaarlijks € 2,1 miljard in vastgoed. Dit is een forse stijging ten opzichte van vorige jaren. De helft van deze investeringen gaat naar nieuwbouw, de andere helft wordt gestoken in verbetering en verduurzaming van bestaande woningen.

De Vernieuwde Stad inventariseert jaarlijks hoeveel haar leden in vastgoed gaan investeren. Nieuwbouw is hierbij een belangrijk punt; op veel plekken, vooral in de steden, is de behoefte aan nieuwe sociale huurwoningen sterk aan het groeien. Met name op locaties waar mensen werken en nu (nog) niet kunnen wonen, is de vraag naar sociale huurwoningen groot. Daarnaast investeren corporaties veel in de verbetering van de bestaande woningvoorraad. Zowel op het vlak van energie en duurzaamheid als op het gebied van gezondheid is nog een enorme inhaalslag te maken wat betreft de verbetering van kwaliteit van de woningen.

Nieuwbouw
De investeringen in nieuwbouw groeien fors. In 2016 realiseerde de corporaties nog voor € 705 miljoen aan nieuwbouw, in de jaren 2017-2021 zal dat jaarlijks gemiddeld € 1,1 mld. zijn. Qua aantallen zullen er tussen 2017-2021 gemiddeld 8.000 woningen bijgebouwd worden (tegen krap 6.000 in 2016). Het aandeel koop- en vrijesectorhuur-woningen daarin neemt steeds verder af; het gaat met name om projecten die al lang in de pijplijn zaten.

Woningverbetering/verduurzaming
De investeringen in woningverbetering en verduurzaming groeien nog forser. Waar in 2015 nog voor € 470 miljoen en in 2016 voor € 627 miljoen aan woningverbetering werd gerealiseerd, daar zal dat in de periode 2017-2021 jaarlijks gemiddeld ruim € 1 miljard zijn. Qua aantallen komt dat tussen 2017-2021 gemiddeld uit op 43.000 woningen per jaar. In 2017 is een piek voorzien van ruim 50.000 woningen. In 2015 werden nog 27.000 en in 2016 krap 31.000 woningen aangepakt.

Belemmeringen
Met deze megaprestatie is volgens De Vernieuwde Stad nog niet ‘het onderste uit de kan gehaald’. Er is echter een aantal belemmeringen om nog meer te produceren; de verhuurderheffing (kosten: 2 maanden huuropbrengst) en de VPB (1 maand) nemen veel investeringsruimte weg. Willem Krzeszewski, bestuurslid De Vernieuwende Stad: “Als belemmeringen, zoals de Verhuurderheffing, de VPB en het gebrek aan bouwlocaties zouden worden weggenomen, kan de productie echt nog omhoog.” Het temperen van de huurverhogingen door corporaties, om de woonlasten van huurders te beperken, kost ook veel investeringsruimte, maar heeft natuurlijk wel een belangrijk volkshuisvestelijk doel.

Beperking bouw sociale huurwoningen
Daarnaast is het aanbod aan locaties voor nieuwe sociale huurwoningen te beperkt. Sommige gemeenten willen minder sociale woningen en anderen geven de voorkeur aan de commerciële prijzen van marktpartijen in plaats van de lagere, sociale prijzen. Daarnaast kunnen sommige gemeenten ambtelijk onvoldoende vaart maken om procedures voor sociale huurbouw te versnellen. Ook de belemmeringen binnen steden in verdichting en het bouwen in hogere hoogtes beperken de mogelijkheden om (snel) te gaan bouwen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Solesta® 2.0
Verduurzaam uw woning met een zonneboiler en zet gratis zonnewarmte om in warm kraanwater ...
ATAG Heating
ATAG als uw langetermijnpartner ...
SMSParking BV
Mobiel parkeren via sms, app en internet!