Nieuwe koers voor Amersfoort Vernieuwt

Gepubliceerd op:

Het programma voor Amersfoort Vernieuwt, waarin de gemeente samen met de woningcorporaties Alliantie en Portaal, werkt aan betere buurten in naoorlogse wijken, is aangepast.

Sinds 2008 is veel geïnvesteerd en bereikt in de AV-wijken. De aanpak is nu meer gericht op het verbeteren van buurten, hulp bij het vinden van werk en het stimuleren van ondernemerschap. Gezocht wordt naar een goede balans tussen wat gemeente en corporaties doen en wat bewoners en organisaties zelf kunnen.
De bereikte resultaten in de wijken, het nieuwe collegeakkoord en de bezuinigingen hebben tot nieuwe keuzes geleid. In overleg met de partners heeft het college van Burgemeester en Wethouders voor de komende periode tot 2014 nieuwe prioriteiten vastgesteld voor Amersfoort Vernieuwt.
Gert Boeve, wethouder Amersfoort Vernieuwt: ,,In de komende jaren gaat de schop in de grond. Een nieuw zwembad en woningen aan de Hogeweg, een nieuwe wijk in Randenbroek-Zuid. Ik vind dat goed nieuws. Daarnaast willen we meer mensen inzetten op werk, werk en werk. Bijvoorbeeld via AV-werkt."
Aandacht voor de Amersfoort Vernieuwt-wijken blijft noodzakelijk. De doelstelling om de wijken met een samenhangend programma van de thema's wonen, samenleven, werken, onderwijs, leefbaarheid en voorzieningen te verbeteren, blijft daarom onveranderd.
De inzet van AV-teams, het huis-aan-huis aanbellen en houden van gesprekken, wordt vanaf 2011 afgebouwd. Het gezamenlijk opsporen en vooruithelpen van multiprobleemhuishoudens krijgt dan een plaats binnen de ketens van zorg, werk en inkomen. De gemeente stopt met het project voor een tweede supermarkt op het Euterpeplein. Ook omdat de gemeente het geen taak voor de overheid vindt. Een dergelijk initiatief wordt nu overgelaten aan marktpartijen. Daarnaast laat de gemeente ook het professioneel organiseren van sport- en ontmoetingsactiviteiten in het vervolg meer over aan bewoners. Enkele projecten, zoals de herontwikkeling van de Horsten in Liendert, worden uitgesteld.

Andere AV-projecten waarin woningcorporatie de Alliantie samenwerkt met de gemeente, zoals de sloop en nieuwbouw in Randenbroek-Zuid, de Hogewegzone, de Liendertseweg en de bouw van de ABC-school in Liendert, gaan door.
Koos Koolstra, directeur de Alliantie: ,,Een integrale aanpak van de buurten blijft belangrijk. Wij bouwen nieuwe woningen en knappen de buurt weer op. Voor een sterke buurt is het ook belangrijk dat er een goede school is en dat er voor de bewoners voldoende perspectief op werk is. Dat bij elkaar opgeteld maakt het succes van een buurt."
Vincent van Oordt, directeur Portaal Eemland: ,,We doen het voor de bewoners en kunnen niet zonder ze. Alleen samen kunnen we er een succes van maken. De komende tijd wordt nog meer ingezet op het versterken van eigen inzet van bewoners. Een goed voorbeeld daarvan is het bewonersinitiatief 'buurtbv', waarbij de bewoners het voortouw nemen om gezamenlijke ruimtes in de flats schoon en veilig te houden. De gemeente en de woningcorporaties ondersteunen hen hierbij."
Het programma richt zich met name op buurten in de wijken: Randenbroek/Schuilenburg, Liendert en Kruiskamp/Koppel.

(bron:De stad Amersfoort.nl)

Een greep uit ons leveranciersregister

Breijer Schilders & Gevelonderhoud
Uw vastgoed in de gewenste conditie houden. Daar gaat het om bij schilderwerk en gevelonderhoud ...
Wolters Vastgoedonderhoud BV
Wolters BV is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...
SMSParking BV
Mobiel parkeren via sms, app en internet!