Huurders positief over eigen corporatie, negatief over sector

Huurders positief over eigen corporatie, negatief over sector

Gepubliceerd op:

Bijna twee derde van de huurders heeft een (zeer) positief beeld van hun eigen woningcorporatie. Het beeld van de corporatiesector als geheel is aanzienlijk negatiever; slechts 15% denkt positief over de sector. Dat is de opvallende uitkomst van het imago-onderzoek dat KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) uitvoerde onder bijna 5000 huurders. Van de huurders heeft 63% een positief of zeer positief beeld van de eigen corporatie. Slechts 3% van de ondervraagden zegt geen beeld te hebben.

De huurders zijn in het imago-onderzoek ook gevraagd naar hun beeld van alle corporaties in Nederland, de sector dus. Daar komt een heel ander beeld naar voren. Ruim een derde (36%) zegt geen beeld te hebben en slechts 15% heeft een (zeer) positief beeld. Een bijna even groot deel is (zeer) negatief en de rest heeft een neutraal beeld van de sector.

Hoge huren en salarissen
Volgens het KAH kan de reden voor het sombere beeld van de sector de negatieve berichtvorming in de media en publieke opinie zijn. Dit blijkt ook uit de gegeven antwoorden: wanneer men negatief is over de eigen corporatie heeft dat vaak te maken achterstallig onderhoud, niet behulpzaam zijn, klantonvriendelijk gedrag en afspraken niet nakomen. Het negatieve oordeel over de sector hangt samen met hoge salarissen van bestuurders, verkeerde investeringen en te hoge huren.

Huurder vraagt aandacht
Wat verder uit het onderzoek naar voren komt, is dat corporaties vooral herkend worden op klantvriendelijkheid (55%), het nakomen van afspraken (35%) en toegankelijkheid (32%). Opvallend is dat corporaties nog nauwelijks herkend worden op transparantie (5%) en vernieuwend zijn (3%). Verder werd ook onderzoek gedaan naar de vijf kernwaarden die voor de meeste corporaties van belang zijn: betrouwbaarheid, transparantie, dicht bij de huurder staan, financiële doelmatigheid en lokale betrokkenheid. De hoogste score krijgt de sector voor betrouwbaarheid (3,8 op een vijfpuntsschaal). De minst hoge score krijgen de corporaties voor lokale betrokkenheid en dicht bij de huurder staan (3,4).

Een greep uit ons leveranciersregister

Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?
Storingservice.nl
Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...